Versenykiírás: Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny 2018.02.28.

IX. ORSZÁGOS RÁCZ ALADÁR CIMBALOMVERSENY

A verseny időpontja: 2018. február 28.

Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola  OM azonosító: 039798
1165 Budapest, Táncsics utca 7.  Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54
E-mail: info kukac razeneiskola.hu  Honlap: www.razeneiskola.hu

A verseny célja: A cimbalom tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.

A verseny műfajai:
Klasszikus cimbalom
Népi cimbalom
A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene
A nevezés feltétele:
Egy növendék csak egy műfajban (klasszikus cimbalom vagy népi cimbalom) indulhat.
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriában nevezhető.

KLASSZIKUS CIMBALOM

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2007. szeptember 1-jén és után,
II. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2001. augusztus 31-én és előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.
A nevezés feltétele:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.

A verseny követelménye:
A kötelező versenyanyagból legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

I. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy reneszánsz vagy barokk tánc.
Javasolt kották:
Anna Magdalena Bach kötet (EMB 30);
Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola (EMB 13015);
Falka-Tarjányi: Cimbalomiskola I-II. (EMB 2528, EMB 3883);
Régi táncok gyermekeknek (EMB 2629) nehézségi szintjén.
2. Egy klasszikus zenemű vagy egy XX. századi magyar szerző műve.
Javasolt kották:
Bartók: Gyermekeknek I-IV. Füzet (EMB 5454, 5455);
Szöllős Beatrix: Cimbalommuzsika (EMB 8464, 8465);
Kodály: Gyermektáncok (BH 100358);
Szokolay Sándor: Magyar Gyermekdalok (EMB 7768).

Egy szabadon választott mű.

Műsoridő: maximum 6 perc.

II. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk szerző műve.
G. F. Händel, J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Couperin, J. P. Rameau, L.C. D’Aquin, J. B. Lully stb.
2. Egy klasszikus zeneszerző műve vagy egy eredeti cimbalommű bármely korszakból.

Javasolt kották:
Farkas Gyöngyi: Négy Szonáta (EMB 12832);
Papp Lajos: 9 Bagatell (EMB 6430); Szonatina album)
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő: maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy szonáta, koncert vagy szvit tétel.
J. S. Bach, D. Scarlatti, B. Marcello, A. Corelli, F. Couperin, A.Vivaldi, G. Ph. Telemann stb.
2. Egy előadási darab kísérettel bármely zenei korszakból vagy egy népzenei ihletésű zenemű, népdalfeldolgozás.
Javasolt kották:
Bartók Béla: Román népi táncok (UE5802); 15 Magyar Parasztdal; Kolindák I-II.; Szöllős Beatrix: Magyar zene Cimbalomra (Flaccus Kiadó – Óbudai Népzenei Iskola Budapest 2004.)
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő: maximum 10 perc.

IV. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk szonáta, partita, szvit, versenymű egy-egy tétele, tételpárja
2. Egy előadási darab a romantika korából vagy egy eredetileg cimbalomra írt zenemű.
J. Mazaurová, V. Brada, Allaga Géza, Kurtág György, Györe Zoltán, Draskóczy László, Szokolay Sándor, Petrovics Emil, I. Stravinsky stb.
Egy szabadon választott mű.
Műsoridő: maximum 10 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA

– Cimbalomduók, cimbalomtriók.
– Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.
A kamaracsoportoknál nincs létszám meghatározás.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2007. június 1-jén és után,
II. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2001. augusztus 31-én és előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.
A nevezés feltételei:
A cimbalomduók, triók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.
Egyéb kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatása során a kotta használata megengedett.
A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!
A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.
A verseny anyaga: Szabadon választott művek.
A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyben legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.
Műsoridő:
I. korcsoport: maximum 6 perc.
II. korcsoport: maximum 8 perc.
III. korcsoport: maximum 10 perc.
IV. korcsoport: maximum 10 perc.

Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.
Értékelési szempontok:
Szóló kategória: Érthetően formált, stílusos, muzikális előadás, jó tempóérzék, helyes hangszerkezelés, dinamikai gazdagság, előadói készség.
Kamarazene kategória: Összhang a partnerekkel, tempóválasztás és tempótartás.

NÉPI CIMBALOM

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Egy tanuló önálló, szóló produkciója

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2007. szeptember 1-jén és után,
II. korcsoport: 2004. szeptember 1-je és 2007. augusztus 31. között,
III. korcsoport: 2001. szeptember 1-je és 2004. augusztus 31. között,
IV. korcsoport: 2001. augusztus 31-én és előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.
A nevezés feltétele:
Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).
A bizonyítvány másolatát a nevezési laphoz mellékelni kell.
A verseny követelménye:
Szóló kategóriában követelmény a kíséret nélküli megszólaltatás más hangszer közreműködése nélkül.
A versenyműsor bemutatása során kottahasználat nem megengedett!
A meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.

A verseny anyaga:
Mindegyik kategóriában autentikus magyar vagy a magyarsággal együtt élő népek zenéje autentikus hangszereken.
Válogatás az összes lehetséges népzenei dialektusból, ahol van hagyományos magyar cimbalomjáték.
Népzenei feldolgozásokat a versenybizottság nem fogad el!

I – II. korcsoport:
Két tájegység zenéje – különböző dialektusterületről.
Műsoridő: maximum 6 perc

III – IV. korcsoport:
Két tájegység zenéje – különböző dialektusterületről.
Műsoridő: maximum 8 perc

Javasolt anyag:
Szabadon választható két népzenei összeállítás két különböző dialektusból:
Dunántúli ugrós és csárdás dallamok;
Soproni Tendl Pál darabjai;
Lajtha László gyűjtései;
kőrispataki, moldvai, bonchidai, gyergyói, szatmári, vajdaszentiványi,
péterlakai stb. dallamok.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA

Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb hangszeres együttesek.
A kamaracsoport létszáma 2-8 fő.
A verseny követelménye: A cimbalom vezető (prímás) szerepe a hangszeres együttesben!

Korcsoportok:
I. korcsoport: 2004. szeptember 1-jén és után,
II. korcsoport: 2001. augusztus 31-én és előtt született tanulók.
Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.
Műsoridő:
I. korcsoport maximum: 6 perc.
II. korcsoport maximum: 8 perc.

A nevezés feltétele:
A kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.
Kamarazene kategóriában a korcsoport részére meghatározott életkortól csak a kísérő hangszeresek életkora térhet el, akiknek száma 2-8 tagú együttes esetén két fő.
Az együttesekben tanár, vagy 22 éven felüli felnőtt nem játszhat!

A verseny anyaga:
Egy tájegység zenéje, ami a szóló kategóriában felsorolt zenei anyagból szabadon választható.
Értékelés: A versenybizottság elnöke és tagjai egymástól függetlenül, egyénileg értékelik a versenyzők teljesítményét. A versenybizottság elnöke és a tagjai külön-külön legfeljebb 20-20 pontot adhatnak a versenyzőknek a műsoruk bemutatására. A versenyzők végső pontszáma a versenybizottsági tagok által adott pontok összege, ami legfeljebb 60 pont.

Értékelési szempontok:
Szóló kategória: Népzenei hűség, stílusismeret, biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, technika, zenei formálás, zenei anyag összeállítása, élményszerű előadásmód.
Kamarazene kategória: Biztonság, intonáció, ritmus, tempótartás, hangszerkezelés, hangszín, élményszerű elő-adás, zenei formálás, együtt-játék.
A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2017. december 20-áig. A nevezési lapot postai úton az iskola címére és elektronikusan info kukac razeneiskola.hu címre egyaránt meg kell küldeni.
A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre.
A versenyen nevezési és részvételi díj nincs!

Az országos döntő nevezési határideje: 2017. december 20.

Versenykiírás: VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny 2015.

A verseny időpontja: 2015. március 12.

Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

1165 Budapest, Táncsics utca 7.

Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54

E-mail: info_kukac_razeneiskola.hu

Honlap: http://www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY

A verseny célja: A cimbalom tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

A verseny kategóriái:

 • A) Szóló
 • B) Kamarazene

A nevezés feltétele:

Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltétele:

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni!

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.

A verseny követelménye:

 • A kötelező versenyanyagból legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett.
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

I. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk vagy klasszikus tánc.

Javasolt kották:

 • Anna Magdaléna Bach kötet (EMB 30),
 • Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola (EMB 13015),
 • Régi táncok gyermekeknek (EMB 2629), nehézségi szintjén.

2. Egy XX. századi magyar szerző műve.

Javasolt kották:

 • Bartók: Gyermekeknek I-IV. Füzet (EMB 5454, 5455),
 • Szöllős Beatrix: Cimbalommuzsika (EMB 8464, 8465),
 • Kodály: Gyermektáncok (BH 100358).

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk tánc.

Händel, J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Couperin stb. barokk zeneszerző zeneműve.

2. Egy klasszikus zeneszerző darabja vagy Bartók Béla egyik műve.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy szonáta vagy szvit tétel

J. S. Bach angol vagy francia szvit egy-egy tétele, D. Scarlatti 200 Szonáta I-IV.

2. Egy előadási darab kísérettel bármely zenei korszakból

 • vagy Bartók: Román táncok (UE5802),
  vagy Mikrokozmosz I-IV. füzetekből (EMB 125, 126, 127, 128) egy darab

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

IV. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit, versenymű egy-egy tétele, tételpárja.

2. Egy előadási darab a romantika korából vagy Bartók: Szonatina (EMB 117) vagy duók sorozatából egy-egy darab.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA

Cimbalomduók, cimbalomtriók.

Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A kamaracsoportoknál nincs létszám meghatározás.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltételei:

A cimbalomduók, triók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.

Egyéb kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:

 • A versenyműsor bemutatása során a kotta használata megengedett.
 • A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
 • Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.

A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

 • I. korcsoport: maximum 6 perc.
 • II. korcsoport: maximum 8 perc.
 • III. korcsoport: maximum 10 perc.
 • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

1685-ben született a barokk korszak három kiemelkedő zeneszerzője, J. S. Bach (03.21.), D. Scarlatti (10.26.) és G. F. Handel (02.23), akiknek a művei tanítási anyagunk törzsanyagát képezi. A verseny aktualitása e szerzők születésének 330. évfordulója.

Bartók Béla halálának 70. évfordulója is ez év szeptemberében (26-án lesz)

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. január 10-ig.

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Az országos fordulón nevezési díj nincs!

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 9.

Versenykiírás: 5. Cimbalomduó Verseny – Csehország 2013.

Valašské Mezirici
2013. május 22-26.

A verseny rendezői: Valašské Mezirici város, a Valašské Mezirici Kulturális Központ, a Cseh Cimbalom Szövetség, Zlín régió, a Kulturális Minisztérium, és a helyi Alapfokú Művészeti Iskola.

A verseny három korcsoportban zajlik és egy fordulóból áll.

1. korcsoport: 1998-ban vagy annál később születettek;
2. korcsoport: 1997-1994 között születettek;
3. korcsoport: 1993-1983 között születettek.

A verseny anyaga:

1. korcsoport

a) kötelező mű:  Bartók Béla: 44 duó két hegedűre – részletek (14. 16. 17. számú tételek: Párnás tánc, Burleszk, Menetelő nóta (1))

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 4-6 perc. Átirat is játszható.)

2. korcsoport

a) kötelező mű: Jarmila Mazourová: Párbeszéd két cimbalomra (Dialogy pro dva cimbály)

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 6-8 perc. Átirat is játszható.)

3. korcsoport

a) kötelező mű: Bellerofonte Castaldi: Capriccio IX

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 8-10 perc. Átirat is játszható.)

1. A duó tagjai közül legalább az egyiknek szólóban is kell indulnia a versenyen.
2. Nem kötelező kotta nélkül játszani!
3. A versenyzők saját maguknak lapoznak.
4. A verseny nyilvános.
5. Bárki részt vehet a versenyen, aki a kiírási feltételeknek megfelel.
6. Minden versenyzőnek el kell játszania a kötelező darab(ok)at, különben kizárják a versenyből.
7. Minden versenyző köteles a szabadon választott művek kottáinak két-két példányát a zsűrinek átadni az adott forduló előtt.
8. Darabválasztásnál részesítsük előnyben az eleve két hangszerre írt műveket!

A kötelező művek kottái letölthetőek a www.dulcimerfest.eu honlapjáról.

Az első helyezett használhatja a “versenygyőztes” címet.
A díjazott versenyzők játszhatnak az ünnepélyes gálakoncerten.

Jelentkezés:

1. A kitöltött jelentkezési lapot küldje e-mailben az oscimbalistu_k u k a c _centrum.cz címre, vagy postai úton ide: Ruzena Decka, Ruzova 153, 757 01 Valašské Mezirici, Cseh Köztársaság.
Nevezési határidő: 2013.  április 23.
2. Nevezési díj nincsen.
3. Részvételi díj 500 cseh korona.

Díjak és a pontozás menete:

1. A díjakról a zsűri dönt.
2. Az öttagú nemzetközi zsűrit a szervezők kérik fel.
3. A zsűritagok 0-25 pont között értékelik a versenyzők teljesítményét.
4. A legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot levonása utána az anonim és nyilvános pontozás eredményét összeadják. A legmagasabb pontszámot elért duó kapja az első díjat. Döntetlen (kettő vagy több azonos pontszám) esetén a zsűri véleménye dönt.
5. A zsűrinek jogában áll leállítani a versenyzőt, ha túllépte a megadott időtartamot.
6. A zsűrinek jogában áll a díjakat összevonni, megosztani, vagy nem kiadni. A zsűri dönt arról, ki és mit játszhat a gálakoncerten.
7. A díjakról a Fesztivál megnyitásakor születik döntés minden egyes korcsoportban.

Szállás:

A szervező biztosítja a versenyzők és egy-egy kísérő tanár szállását a fesztivál teljes hossza alatt.
Az utazás költségeit a szervezők nem fedezik.

Eredeti cseh nyelvű versenykiírás:
www.cimbalfest.eu/cimbalova-dua/propozice

A város honlapja:
www.valasskemezirici.cz

III. Országos népzenei verseny 2012

A verseny időpontja: 2012. március 30-31. április 13—14.

Rendező: Pikéthy Tibor Zeneművészeti Szakközépiskola
Cím: 2600 Vác, Kossuth tér 3.
Telefon: 06-27-317-180
E-mail: info….pikethy.net; igazgato….pikethy.net
Honlap: www.pikethy.net
A verseny helyszíne: Bartók Béla Zeneiskola AMI
2600 Vác, Konstantin tér 8.

A verseny célja: Lehetőséget biztosítson a zeneművészeti szakközépiskolák népzene fő- és mellékszakos növendékei számára tehetségük kibontakoztatására, felkészültségük bemutatására, valamint hogy számot adhassanak arról, meddig jutottak el zenei anyanyelvi hagyományaink elsajátításában és hiteles tolmácsolásában.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 9. évfolyam
II. korcsoport: 10. évfolyam, valamint a szakképző I/13. évfolyam,
III. korcsoport: 11. évfolyam, valamint a szakképző II/14. évfolyam,
IV. korcsoport: 12. és 13. évfolyam, valamint a szakképző III/15. évfolyam tanulói.

A verseny kategóriái:
A) Szóló
Ének, hegedű, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerő, cimbalom, furulya, duda, harmonika.

B) Kísérő hangszer
Brácsa, bőgő, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerő, cimbalom, furulya, duda, harmonika.

C) Hangszeres együttes
1. 2 fős zenekar énekkel vagy anélkül (furulya-gardon, furulya-koboz, hegedű-gardon, hegedű-koboz, szólóhangszer kontrakísérettel).
2. Dallamhangszerekből álló 2-3 fős hangszeres, hangszeres-énekes együttes.
3. 3-5 fős, egynemű hangszerekből álló együttes (pl. vonószenekar, tamburazenekar, citerazenekar).
4. Vegyes összetételű 4 vagy több fős hangszeres, hangszeres-énekes együttes (pl. vonószenekar cimbalommal vagy klarinéttal kiegészülve).

D) Énekegyüttes
1. Énekkettősök vagy -hármasok
2. 4-10 fős énekegyüttesek

SZÓLÓ KATEGÓRIÁK

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Ének, hegedű, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerő, cimbalom, furulya, duda, harmonika.
A verseny követelményei:
Egy-egy összeállítás időtartama maximum 5 perc lehet.
Az összeállításokon belül szerepeljenek különböző karakterű és tempójú darabok.
A kíséretet tanár vagy vendég közreműködő is elláthatja.

B) KÍSÉRŐ HANGSZER KATEGÓRIA
Brácsa, bőgő, citera, tambura, koboz, klarinét, tárogató, tekerő, cimbalom, furulya, duda, harmonika.
A verseny követelményei:
Egy-egy összeállítás időtartama maximum 5 perc lehet.
Az összeállításokon belül szerepeljenek különböző karakterű és tempójú darabok.
A kíséretet tanár vagy vendég közreműködő is elláthatja.
A szóló és a kísérő hangszer kategória verseny anyaga: Kötelező és szabadon választott művek.

ÉNEK
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Népdal összeállítás karádi népdalokból a Pátria felvételek és Vikár László karádi gyűjtése alapján.
2. Parlando rubato előadásmódú zoborvidéki vagy szilágysági menyasszony búcsúztatók.
Szabadon választott népdal összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Népdal összeállítás Bodor Anikó: Vajdasági magyar népdalok I-III. köteteiből és hang- felvételeiből.
2. Egy parlando rubato előadásmódú, régi stílusú klasszikus ballada vagy történeti ének. Kérjük, hogy az esetleges rövidítéseket a történet teljességének megtartásával alkalmazzák!
Szabadon választott népdal összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Népdal összeállítás Lajtha László széki gyűjtéséből.
2. Székelyföldi keserves ének.
Szabadon választott népdal összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Moldvai népdal összeállítás a Pátria gyűjtések alapján, Domokos-Rajeczky: Csángó népzene I-III. köteteinek felhasználásával.
2. Parlando rubato előadásmódú mezőségi lírai népdal/ok.
Szabadon választott népdal összeállítás, a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

HEGEDŰ
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján.
2. Széki táncrend részlet Ferenci Márton „Zsuki” zenei anyagából.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a kisari zenekar felvételei alapján.
2. Kalotaszegi összeállítás Fodor Sándor „Neti” felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Felső-Maros menti összeállítás a vajdaszentiványi Horváth Elek zenei anyagából.
2. Összeállítás a kartali zenekar felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Szóló hegedűjáték: egy táncdallam és egy parlando rubato dallam egy díszített előadásmódú területről (Mezőség, Kalotaszeg, Gyimes).
2. Összeállítás a magyarpalatkai Kodoba Béla és Márton zenekarának felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

BRÁCSA, BŐGŐ
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján: ugrós, lassú és friss csárdás dallamok kísérete.
2. Széki táncrend részlet Ferenci Márton „Zsuki” zenei anyagából: magyar, lassú, csárdás dallamok kísérete.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a kisari zenekar felvételei alapján: oláhos, verbunk, lassú és friss csárdás dallamok kísérete.
2. Kalotaszegi összeállítás Fodor Sándor „Neti” felvételei alapján: legényes, csárdás és szapora táncdallamok
kísérete.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Felső-Maros menti összeállítás a vajdaszentiványi Horváth Elek zenei anyagából: sebes forduló, csárdás, korcsos és cigánycsárdás táncdallamok kísérete.
2. Összeállítás a kartali zenekar felvételei alapján: lassú csárdás, bukós és mars táncdallamok kísérete.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Gömöri hallgató, lassú és friss csárdás, verbunk.
2. Összeállítás a magyarpalatkai Kodoba Béla és Márton zenekarának felvételei alapján: akasztós, ritka csárdás, szökős és ritka magyar táncdallamok kísérete.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

CITERA
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Tuka Zsigmond citerás felvételei alapján.
2. Összeállítás Sajti Mihály vagy Mező Józsefné Bozsik Margit citerás felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Cs. Nagy Balázs, Zsila Kálmán, Boruzs András és Kancsel János felvételei alapján.
2. Összeállítás Cuci József vagy Maszlag Józsefné citerás felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Vass Sándor, Orbán István, Márton István és Balatinc István somogyi adatközlők felvételei alapján.
2. Összeállítás Dékány János és Koller József dunafalvi adatközlők vagy Takács József és Takács Józsefné szentlőrinci citerások felvételeiből.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Papp Rókus és Bársony Mihály citerás felvételei alapján.
2. Összeállítás Szaszkó József turai citerás felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

TAMBURA
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a bogyiszlói zenekar felvételei alapján: ugrós, lassú és friss csárdás dallamok.
2. Összeállítás a magyarországi szerb tamburás felvételekből.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a bátmonostori zenekar felvételei alapján.
2. Összeállítás horvát tamburás felvételekből.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a dávodi zenekar felvételei alapján.
2. Összeállítás Vujicsics Tihamér gyűjtéséből.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a mohácsi Kovács dinasztia tamburás felvételei alapján.
2. Összeállítás Bartók Béla bánáti gyűjtéséből.
Szabadon választott összeállítás nemzetiségi népzenei anyagból.

KOBOZ
I-IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Öt különböző karakterű dallam Gyöngyös György moldvai kobzás adatközlő anyagából.
2. Négy táncdallam Paul Vasile kobzás felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás.

KLARINÉT
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból.
2. Összeállítás gömöri dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Felső-Tisza-vidéki dallamokból.
2. Összeállítás székelyföldi dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Galga-menti dallamokból.
2. Összeállítás bukovinai székely dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás dél-alföldi dallamokból.
2. Összeállítás eleki román dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

TÁROGATÓ
I-II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás a Rákóczi-dallamkör dallamaiból.
2. Összeállítás Gömör megyei dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III-IV. korcsoport:
Kötelező anyag
1. Összeállítás Felső-Tisza-vidéki dallamokból.
2. Összeállítás székelyföldi dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

TEKERŐ
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Bársony Mihály (Tiszaalpár) vagy Varga Mihály (Kiskunfélegyháza) felvételei alapján.
2. Összeállítás a jeles napokhoz kapcsolódó szokásdallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Balla István (Fábiánsebestyén) felvételei alapján.
2. Somogyi összeállítás.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Kiss József (Szentes) felvételei alapján.
3. Összeállítás a Vietorisz- vagy a Kájoni-kódex régi magyar táncaiból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Szenyéri Dániel (Szentes) felvételei alapján
2. Összeállítás a francia barokk udvari zenéből.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

CIMBALOM

I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás bogyiszlói dallamokból.
2. Összeállítás Tendl Pál soproni cimbalmos felvételei alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Maros-menti összeállítás a vajdaszentiványi zenekar felvételei alapján.
2. Rábaközi összeállítás.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Szatmári összeállítás.
2. Sóvidéki összeállítás.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Bonchidai összeállítás.
2. Összeállítás magyarpéterlaki felvételek alapján.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

FURULYA
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Somogyi összeállítás.
2. Összeállítás székelyföldi dallamokból
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján.
2. Összeállítás bukovinai székely dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás alföldi dallamokból.
2. Összeállítás gyimesi dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Mezőségi összeállítás.
2. Moldvai összeállítás.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

DUDA
I. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Pál István (Tereske) felvételei alapján.
2. Összeállítás a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
II. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Kukucska Ernő Nógrád megyei dudás felvételei alapján.
2. Összeállítás dél-dunántúli dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
III. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás csallóközi dallamokból.
2. Összeállítás dél-alföldi dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.
IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Összeállítás Hont megyei dallamokból.
2. Összeállítás moldvai dallamokból.
Szabadon választott összeállítás a kötelező anyagtól eltérő népzenei dialektusból.

HARMONIKA
I-IV. korcsoport:
Kötelező anyag:
1. Különböző karakterű és tempójú dallamokat egybefűző, magyar népzenei anyagon alapuló összeállítás.
2. Összeállítás szabadon választott nemzetiségi népzenei anyagokból (ajánlott: a szerb, román, bolgár, német, szlovák és az erdélyi magyar hagyomány virtuózabb darabjai)
Szabadon választott összeállítás

CSOPORTOS KATEGÓRIÁK
C) HANGSZERES EGYÜTTES KATEGÓRIA
1. 2 fős zenekar énekkel vagy anélkül (furulya-gardon, furulya-koboz, hegedű-gardon, hegedű-koboz, szólóhangszer kontrakísérettel).
2. Dallamhangszerekből álló 2-3 fős hangszeres, hangszeres-énekes együttes.
3. 3-5 fős, egynemű hangszerekből álló együttes (pl. vonószenekar, tamburazenekar, citerazenekar).
4. Vegyes összetételű 4 vagy több főből álló hangszeres, hangszeres-énekes együttes (pl. vonószenekar cimbalommal vagy klarinéttal kiegészülve).
A verseny követelményei:
Az összeállításokon belül szerepeljenek különböző karakterű és tempójú darabok.
Egy-egy összeállítás időtartama maximum 7 perc lehet.
Az együttesekben nem szerepelhet tanár vagy vendég.
A verseny anyaga:
I-II. korcsoport:
Két szabadon választott összeállítás az adott hangszeres együttesi felállás hagyományos repertoárjából, lehetőleg két tájegység anyagából.
III-IV. korcsoport:
Három szabadon választott összeállítás az adott hangszeres együttesi felállás hagyományos repertoárjából, lehetőleg három tájegység anyagából.

D) ÉNEKEGYÜTTES KATEGÓRIA
1. Énekkettősök vagy – hármasok.
2. 4-10 fős énekegyüttesek.
A verseny követelményei:
Az összeállításokon belül szerepeljenek különböző karakterű és tempójú darabok.
Az összeállítások időtartama maximum 6 perc lehet.
Az együttesekben nem szerepelhet tanár vagy vendég.
A verseny anyaga:
I-II. korcsoport:
Két szabadon választott összeállítás két népzenei dialektus anyagából.
III-IV. korcsoport:
Három szabadon választott összeállítás három népzenei dialektus anyagából.
A verseny díjai: A versenybizottság minden kategóriában korcsoportonként I. II. és III. helyezéseket és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.pikethy.net 2012. január 5-étől letölthető, majd a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni
Az országos döntő nevezési határideje: 2012. január 16.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli.
Az egyéni versenyzők valamint a versenyző együttesek részvételi díja (szállás, étkezés) a nevező intézményt terhelheti vagy önköltséges.

Versenykiírás: Országos Rácz Aladár cimbalomverseny 2012

VII. Országos Rácz Aladár cimbalomverseny és IV. Országos csembalóverseny

A verseny időpontja: 2012. március 9.
Rendező: Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1165 Budapest, Táncsics utca 7.
Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54
E-mail: info@razeneiskola.hu
Honlap: www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY
A verseny célja: A cimbalom-tanszak pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).

Korcsoportok:

 • I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,
 • II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
 • IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.

A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene

A nevezés feltételei:
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.
A verseny követelménye:
A kötelező versenyanyagban legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a versenyzők.
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejére, helyszínére a nevező intézménynek biztosítania kell.

I. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk vagy klasszikus tánc.
(Pl. Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola, Régi táncok gyermekeknek,
Anna Magdaléna Bach nehézségi szintjén.)
Egy XX. századi magyar szerző műve.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk darab – angol, francia, német vagy olasz szerző műve.
Egy magyar szerző műve a XX-XXI. századból.
(Pl. Bartók Béla: Gyermekeknek III. IV. Kodály Zoltán: Gyermektáncok, Kurtág György: Játékok, Papp Lajos: Bagatellek és hasonló nehézségű művek.)
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy J. S. Bach-mű vagy más barokk szerző műve.
Egy preklasszikus vagy klasszikus zenei mű tétele.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

IV. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit vagy koncert tétele.
Egy előadási darab a romantika korából.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
Cimbalomduók, cimbalomtriók.
Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A nevezés feltételei:
A cimbalomduók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.
Egyéb kamarazenei csoportok nevezésénél a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.
A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

 • I. korcsoport: maximum 6 perc.
 • II. korcsoport: maximum 8 perc.
 • III. korcsoport: maximum 10 perc.
 • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. január 10-éig.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által.

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. január 10.

Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények részére

Az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészetoktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Forrás: NEFMI

Versenykiírás: 4. Cimbalomduó Verseny – Csehország 2011

Valašské Mezirici
2011. május 25-29.

A verseny rendezői: Valašské Mezirici város, a Valašské Mezirici Kulturális Központ, a Cseh Cimbalom Szövetség, Zlín régió, a Kulturális Minisztérium, és a helyi Alapfokú Művészeti Iskola.

A verseny három korcsoportban zajlik és egy fordulóból áll.

1. korcsoport: 1996-ban vagy annál később születettek;
2. korcsoport: 1995-1992 között születettek;
3. korcsoport: 1991-1981 között születettek.

A duó idősebb tagjának életkora dönt a megfelelő korcsoportba való besorolásnál.

A verseny anyaga:

1. korcsoport

a) kötelező mű: Bartók Béla: 44 duó két hegedűre – részletek: (9., 15., 29. 32. és 36. számú tételek, tetszőleges sorrendben)
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott mű(vek) reneszánsz, barokk vagy klasszikus szerzőtől
(Időtartam: 4-6 perc. Átirat is játszható.)

2. korcsoport

a) kötelező mű: Georg Philipp Telemann: Szonáta két fuvolára vagy hegedűreDolce és Allegro vagy Largo és Vivace tételpár. A szervezők javasolják a darab G-dúrba való transzponálását.
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 6-8 perc. Átirat is játszható.)

3. korcsoport

a) kötelező mű: Bellerofonte Castaldi: Quagliotta canzone
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 8-10 perc. Átirat is játszható.)

1. A duó tagjai közül legalább az egyiknek szólóban is kell indulnia a versenyen.
2. Nem kötelező kotta nélkül játszani!
3. A versenyzők saját maguknak lapoznak.
4. A verseny nyilvános.
5. Bárki résztvehet a versenyen, aki a kiírási feltételeknek megfelel.
6. Minden versenyzőnek el kell játszania a kötelező darab(ok)at, különben kizárják a versenyből.
7. Minden versenyző köteles a szabadon választott művek kottáinak két-két példányát a zsűrinek átadni az adott forduló előtt.
8. Darabválasztásnál részesítsük előnyben az eleve két hangszerre írt műveket!

A kötelező művek kottái letölthetőek a www.dulcimerfest.eu honlapjáról.

Az első helyezett használhatja a “versenygyőztes” címet.
A díjazott versenyzők játszhatnak az ünnepélyes gálakoncerten.

Jelentkezés:

1. A kitöltött jelentkezési lapot küldje e-mailben az oscimbalistu_k u k a c _centrum.cz címre, vagy postai úton ide: Ruzena Decka, Ruzova 153, 757 01 Valašské Mezirici, Cseh Köztársaság.
Nevezési határidő: 2011.  április 15.
2. Nevezési díj nincsen.
3. Részvételi díj 300 cseh korona.

Díjak és a pontozás menete:

1. A díjakról a zsűri dönt.
2. Az öttagú nemzetközi zsűrit a szervezők kérik fel.
3. A zsűritagok 0-25 pont között értékelik a versenyzők teljesítményét.
4. A legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot levonása utána az anonim és nyilvános pontozás eredményét összeadják. A legmagasabb pontszámot elért duó kapja az első díjat. Döntetlen (kettő vagy több azonos pontszám) esetén a zsűri véleménye dönt.
5. A zsűrinek jogában áll leállítani a versenyzőt, ha túllépte a megadott időtartamot.
6. A zsűrinek jogában áll a díjakat összevonni, megosztani, vagy nem kiadni. A zsűri dönt arról, ki és mit játszhat a gálakoncerten.
7. A díjakról a Fesztivál megnyitásakor születik döntés minden egyes korcsoportban.

Szállás:

A szervező biztosítja a versenyzők és egy-egy kísérő tanár szállását a fesztivál teljes hossza alatt.
Az utazás költségeit a szervezők nem fedezik.

A fesztivál elnöke: Růžena Děcká
Tel/fax: 420/571 623 550, tel: 420/737-313-997

Eredeti cseh nyelvű versenykiírás: PDF
Angol nyelvű versenykiírás:
4th Year of Duo Dulcimer Play Competition 2011

A város honlapja:
http://www.valasskemezirici.cz/

Versenykiírás: 8. Nemzetközi Cimbalomverseny – Csehország 2011

Valašské Mezirici
2011. május 25-29.

A verseny rendezői: Valašské Mezirici város, a Valašské Mezirici Kulturális Központ, a Cseh Cimbalom Szövetség, Zlín régió, a Kulturális Minisztérium, és a helyi Alapfokú Művészeti Iskola.

A verseny három korcsoportban zajlik és két fordulóból áll.

1. korcsoport: 1996-ban vagy annál később születettek;
2. korcsoport: 1995-1992 között születettek;
3. korcsoport: 1991-1981 között születettek.

A verseny anyaga:

1. korcsoport

1. forduló:

a) kötelező mű: František Repa: Etuda
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott mű(vek) reneszánsz, barokk vagy klasszikus szerzőtől
(Időtartam: 3-5 perc. Átirat is játszható.)

2. forduló:

szabadon választott eredeti cimbalommű mű(vek)
(Időtartam: 4-6 perc. Átirat nem játszható.)

2. korcsoport

1. forduló:

a) kötelező mű: Balassa Sándor: Négy darab cimbalomra op. 98. IIIIV. tétel
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott szólómű(vek) barokk vagy klasszikus szerzőtől
(Időtartam: 4-6 perc. Átirat nem játszható.)

c) szabadon választott 19. századi mű(vek)
(Időtartam: 5-7 perc. Átirat is játszható.)

2. forduló:

szabadon választott, többtételes 20-21. századi, eredeti cimbalommű
(Időtartam: 8-10 perc. Átirat nem játszható.)

3. korcsoport

1. forduló:

a) kötelező mű: Igor Iachimciuc: Koncert szvit – Preludio, Pastorale, Toccatina
(Anonim előadásban.)

b) szabadon választott szólómű(vek) barokk vagy klasszikus szerzőtől
(Időtartam: 6-8 perc. Átirat is játszható.)

c) szabadon választott 19. századi mű(vek)
(Időtartam: 7-9 perc. Átirat is játszható.)

2. forduló:

szabadon választott, többtételes 20-21. századi, eredeti cimbalommű
(Időtartam: 10-12 perc. Átirat nem játszható.)

1. Minden fordulóban kotta nélkül kell játszani!
2. Mindegyik forduló nyilvános.
3. Bárki résztvehet a versenyen, aki a kiírási feltételeknek megfelel.
4. Minden versenyzőnek el kell játszania a kötelező darab(ok)at, különben kizárják a versenyből.
5. A szabályok be nem tartása pontlevonással jár.
6. Minden versenyző köteles a szabadon választott művek kottáinak két-két példányát a zsűrinek átadni az adott forduló előtt.

A kötelező művek kottái letölthetőek a www.dulcimerfest.eu honlapjáról.

Az első helyezett használhatja a “versenygyőztes” címet.
A díjazott versenyzők játszhatnak az ünnepélyes gálakoncerten.

Jelentkezés:

1. A kitöltött jelentkezési lapot küldje e-mailben az oscimbalistu@centrum.cz címre, vagy postai úton ide: Ruzena Decka, Ruzova 153, 757 01 Valašské Mezirici, Cseh Köztársaság.
Nevezési határidő: 2011.  április 15.
2. Nevezési díj nincsen.
3. Részvételi díj 300 cseh korona.

Díjazások és a pontozás menete:

1. A díjakról a zsűri dönt.
2. Az öttagú nemzetközi zsűrit a szervezők kérik fel.
3. Az anonim előadások alkalmával a zsűri nem láthatja a versenyzőket.
4. A zsűritagok 0-25 pont között értékelik a versenyzők teljesítményét.
5. A legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot levonása utána az anonim és nyilvános pontozás eredményét összeadják. A legmagasabb pontszámot elért négy versenyző továbbjut a második fordulóba. Ha a negyedik és az ötödik helyen álló versenyző ugyanazt a pontszámot kapta, akkor a zsűri dönti el, melyikük jut tovább. A második fordulóban ugyanúgy zajlik az értékelés, mint az első fordulóban. A legmagasabb pontszámot elért versenyző kapja az első helyezést az egyes fordulókban. Döntetlen (kettő vagy több azonos pontszámú versenyző) esetén az első fordulóban elért eredmény alapján dönt a zsűri. Ha ez alapján sem lehet dönteni, a zsűri az áltatala jobbnak tartott versenyzőnek ítéli a díjat.
6. A zsűrinek jogában áll leállítani a versenyzőt a darab eljátszása után.
7. A zsűrinek jogában áll leállítani a versenyzőt, ha túllépte a megadott időtartamot.
8. A zsűrinek jogában áll a díjakat összevonni, megosztani, vagy nem kiadni. A zsűri dönt arról, ki és mit játszhat a gálakoncerten.
9. A díjakról a Fesztivál megnyitásakor születik döntés minden egyes korcsoportban.

Szállás:

A szervező biztosítja a versenyzők és egy-egy kísérő tanár szállását a fesztivál teljes hossza alatt.
Az utazás költségeit a szervezők nem fedezik.

A fesztivál elnöke: Růžena Děcká
Tel/fax: 420/571 623 550, tel: 420/737-313-997

Eredeti cseh nyelvű versenykiírás: PDF
Angol nyelvű versenykiírás:
8th Year of International Dulcimer Play Competition 2011

A város honlapja:
http://www.valasskemezirici.cz/