Felvételi követelmények a zeneművészeti szakközépiskolákban

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

9. évfolyam (párhuzamos képzés); illetve I. évfolyam (érettségi utáni szakképzés)

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (csak orgona, csembaló, zeneszerzés és zeneelmélet-szolfézs szakon kötelező, de valamennyi tanszakon ajánlott az előzetes zongoratanulás).

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga:

 • skála és lapról olvasás,
 • 1 Allaga-etűd,
 • 1 J. S. Bach-tétel,
 • 1 szabadon választott mű,
 • 1 eredeti cimbalomszonáta vagy klasszikus szonáta tétele,
 • 1 kortárs cimbalommű,
 • 1 népzenei, vagy népzenei ihletésű mű.

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (a párhuzamos képzésre jelentkezőknek kell belőle vizsgát tenni)

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

a 9. évfolyamra (párhuzamos képzés)

 • skála 4#-4b-ig
 • 1 etűd
 • laprólolvasás violin- és basszuskulcsban
 • 1 kamaramű (cimbalom + zongora)
 • barokk szonáta vagy előadási darab
 • XX. századi darab

az I. évfolyamra (érettségi utáni szakképzés):

 • 1 etűd
 • J. S. Bach mű (tétel a hegedű szonátákból)
 • barokk kamaramű (Scarlatti v. francia clavecin-mű)
 • szabadon választott mű
 • XX. századi magyar mű (lehetőleg eredeti cimbalommű)


Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény, Vác

Népi cimbalom szak

Felvételi követelmények

A zeneiskola 6. évfolyamának megfelelő szintű népzenei és műzenei hangszeres felkészültség, elméleti tudás.
CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

 • Biztos skálajáték 7#, 7b előjegyzésig
 • Egyszerű népdal harmonizálása
 • Cimbalomra írt etüd (pl.: Allaga)
 • Barokk, vagy klasszikus mű
 • Egy magyar népzenei feldolgozás klasszikus műzenei feldolgozásokból (Bartók, Kodály, Weiner)

Művészeti versenyekért járó többletpontok

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért legfeljebb egy alkalommal 20 többletpont jár.

A megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!

Bővebben…

A 2009-2010-es tanév rendje

Első tanítási nap: 2009. szeptember 1.

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök).
Őszi szünet: 2009. október 26-30.
Az őszi szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 22. (kedd).
Téli szünet: 2009. december 23-31.
A téli szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).

Az első félév utolsó tanítási napja: 2010. január 15.
Félévi tanulmányi értesítő: 2009. január 22.

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök)
Tavaszi szünet: 2010. április 2-6.
A tavaszi szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda).

Közép- és szakiskolai végzős évfolyamokon az utolsó tanítási nap: 2010. április 30.

A 4., 6., 8., és 10. évfolyamokon a kompetenciamérés 2010. május 26-án zajlik.

A 2009 őszi érettségi vizsgaidőszak írásbeli vizsgáit október 16-30. között rendezik. Az emelt szintű szóbeli vizsgákra november 11-16., a középszintűekre november 19-27. között kerül sor.

A 2010. május-júniusi érettségi vizsgák esetében az írásbelik május 3-án kezdődnek, és május 25-ig tartanak, a szóbeli vizsgák emelt szinten június 3-9. között, középszinten június 14-25. között lesznek.

Utolsó tanítási nap: 2010. június 15.

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő első és utolsó napját – a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.