A VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny díjazottjai

Helyezés
Tanuló neve
Nevező intézmény neve
Felkészítő tanár(ok) neve

A) Szóló kategória

I. korcsoport

1. Majzik Dániel Sándor

Budapest XIV. Kerületi Szent István
Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Spěvák Petr

1. Muhari Nóra

Lajtha László Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Maróczy Gabriella
Km: Egri Katalin

1. Surányi Petra

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Harai Erzsébet

2. Csabai Petra

Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Tóth Andrea

2. Sándor Mátyás

Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Demlyén Krisztina

3. Tóth Csenge

Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Tóth Andrea

II. korcsoport

1. Jakab Zsófia

Molnár Antal Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Tóth Andrea

1. Ürmös Sándor

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola
Ráczné Jókó Ilona
Km: Vida Klaudia

1. Vavrinecz Péter Ádám

Budapest XIV. Kerületi Szent István
Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Spěvák Petr

2. Farkas Rezső

Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Demlyén Krisztina
Km: Bokor Ildikó

2. Lajkó Tamara

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola
Ráczné Jókó Ilona
Km: Vida Klaudia

3. Csontos László Menyhért

Tóth Aladár Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Tóth Emese
Km: Bauernfeind Éva

3. Gerencsér Anna

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola
Ráczné Jókó Ilona
Km: Vida Klaudia

III. korcsoport

3. Keresztes András

Budapest XV. Kerületi Hubai Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
Fábián Jolán
Km. Szélné Ángyán Andrea

IV. korcsoport

2. Karczag Klaudia

Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola
Ráczné Jókó Ilona
Km: Vida Klaudia

B) Kamarazene kategória

II. korcsoport

1. Sándor Anna Viola – Sándor Mátyás

Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Demlyén Krisztina, Tóth Andrea

3. Meggyes Kitti, Újpesti Ifjúsági Gitárzenekar

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Harai Erzsébet
Mayer Szilvia

III. korcsoport

1. Fűrész Tímea, Kárpáti Zsófia, Turcsányi Anna, Török Bálint, Komáromi Lili

Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola, Budapest
Harai Erzsébet, Skripeczky Istvánné, Szabó Melinda, Pásztiné Szabó Zsuzsanna,
Balogh Kálmánné

Versenykiírás: VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny 2015.

A verseny időpontja: 2015. március 12.

Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

1165 Budapest, Táncsics utca 7.

Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54

E-mail: info_kukac_razeneiskola.hu

Honlap: http://www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY

A verseny célja: A cimbalom tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

A verseny kategóriái:

 • A) Szóló
 • B) Kamarazene

A nevezés feltétele:

Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltétele:

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni!

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.

A verseny követelménye:

 • A kötelező versenyanyagból legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett.
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

I. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk vagy klasszikus tánc.

Javasolt kották:

 • Anna Magdaléna Bach kötet (EMB 30),
 • Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola (EMB 13015),
 • Régi táncok gyermekeknek (EMB 2629), nehézségi szintjén.

2. Egy XX. századi magyar szerző műve.

Javasolt kották:

 • Bartók: Gyermekeknek I-IV. Füzet (EMB 5454, 5455),
 • Szöllős Beatrix: Cimbalommuzsika (EMB 8464, 8465),
 • Kodály: Gyermektáncok (BH 100358).

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk tánc.

Händel, J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Couperin stb. barokk zeneszerző zeneműve.

2. Egy klasszikus zeneszerző darabja vagy Bartók Béla egyik műve.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy szonáta vagy szvit tétel

J. S. Bach angol vagy francia szvit egy-egy tétele, D. Scarlatti 200 Szonáta I-IV.

2. Egy előadási darab kísérettel bármely zenei korszakból

 • vagy Bartók: Román táncok (UE5802),
  vagy Mikrokozmosz I-IV. füzetekből (EMB 125, 126, 127, 128) egy darab

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

IV. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit, versenymű egy-egy tétele, tételpárja.

2. Egy előadási darab a romantika korából vagy Bartók: Szonatina (EMB 117) vagy duók sorozatából egy-egy darab.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA

Cimbalomduók, cimbalomtriók.

Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A kamaracsoportoknál nincs létszám meghatározás.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltételei:

A cimbalomduók, triók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.

Egyéb kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:

 • A versenyműsor bemutatása során a kotta használata megengedett.
 • A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
 • Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.

A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

 • I. korcsoport: maximum 6 perc.
 • II. korcsoport: maximum 8 perc.
 • III. korcsoport: maximum 10 perc.
 • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

1685-ben született a barokk korszak három kiemelkedő zeneszerzője, J. S. Bach (03.21.), D. Scarlatti (10.26.) és G. F. Handel (02.23), akiknek a művei tanítási anyagunk törzsanyagát képezi. A verseny aktualitása e szerzők születésének 330. évfordulója.

Bartók Béla halálának 70. évfordulója is ez év szeptemberében (26-án lesz)

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. január 10-ig.

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Az országos fordulón nevezési díj nincs!

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 9.

Felvételi követelmények a zeneművészeti szakközépiskolákban

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

9. évfolyam (párhuzamos képzés); illetve I. évfolyam (érettségi utáni szakképzés)

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (csak orgona, csembaló, zeneszerzés és zeneelmélet-szolfézs szakon kötelező, de valamennyi tanszakon ajánlott az előzetes zongoratanulás).

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga:

 • skála és lapról olvasás,
 • 1 Allaga-etűd,
 • 1 J. S. Bach-tétel,
 • 1 szabadon választott mű,
 • 1 eredeti cimbalomszonáta vagy klasszikus szonáta tétele,
 • 1 kortárs cimbalommű,
 • 1 népzenei, vagy népzenei ihletésű mű.

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (a párhuzamos képzésre jelentkezőknek kell belőle vizsgát tenni)

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

a 9. évfolyamra (párhuzamos képzés)

 • skála 4#-4b-ig
 • 1 etűd
 • laprólolvasás violin- és basszuskulcsban
 • 1 kamaramű (cimbalom + zongora)
 • barokk szonáta vagy előadási darab
 • XX. századi darab

az I. évfolyamra (érettségi utáni szakképzés):

 • 1 etűd
 • J. S. Bach mű (tétel a hegedű szonátákból)
 • barokk kamaramű (Scarlatti v. francia clavecin-mű)
 • szabadon választott mű
 • XX. századi magyar mű (lehetőleg eredeti cimbalommű)


Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény, Vác

Népi cimbalom szak

Felvételi követelmények

A zeneiskola 6. évfolyamának megfelelő szintű népzenei és műzenei hangszeres felkészültség, elméleti tudás.
CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

 • Biztos skálajáték 7#, 7b előjegyzésig
 • Egyszerű népdal harmonizálása
 • Cimbalomra írt etüd (pl.: Allaga)
 • Barokk, vagy klasszikus mű
 • Egy magyar népzenei feldolgozás klasszikus műzenei feldolgozásokból (Bartók, Kodály, Weiner)

Versenykiírás: Országos Rácz Aladár cimbalomverseny 2012

VII. Országos Rácz Aladár cimbalomverseny és IV. Országos csembalóverseny

A verseny időpontja: 2012. március 9.
Rendező: Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1165 Budapest, Táncsics utca 7.
Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54
E-mail: info@razeneiskola.hu
Honlap: www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY
A verseny célja: A cimbalom-tanszak pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).

Korcsoportok:

 • I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,
 • II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
 • IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.

A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene

A nevezés feltételei:
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.
A verseny követelménye:
A kötelező versenyanyagban legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a versenyzők.
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejére, helyszínére a nevező intézménynek biztosítania kell.

I. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk vagy klasszikus tánc.
(Pl. Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola, Régi táncok gyermekeknek,
Anna Magdaléna Bach nehézségi szintjén.)
Egy XX. századi magyar szerző műve.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk darab – angol, francia, német vagy olasz szerző műve.
Egy magyar szerző műve a XX-XXI. századból.
(Pl. Bartók Béla: Gyermekeknek III. IV. Kodály Zoltán: Gyermektáncok, Kurtág György: Játékok, Papp Lajos: Bagatellek és hasonló nehézségű művek.)
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy J. S. Bach-mű vagy más barokk szerző műve.
Egy preklasszikus vagy klasszikus zenei mű tétele.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

IV. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit vagy koncert tétele.
Egy előadási darab a romantika korából.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
Cimbalomduók, cimbalomtriók.
Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A nevezés feltételei:
A cimbalomduók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.
Egyéb kamarazenei csoportok nevezésénél a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.
A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

 • I. korcsoport: maximum 6 perc.
 • II. korcsoport: maximum 8 perc.
 • III. korcsoport: maximum 10 perc.
 • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. január 10-éig.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által.

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. január 10.

Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények részére

Az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészetoktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Forrás: NEFMI

X. Országos Kodály Zoltán szolfézs- és népdaléneklési verseny

A verseny időpontja: 2011. május 13-15.
Rendező: Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
4024 Debrecen, Vár u. 1.; Telefon: 06-52-531-775, fax: 06-52-531-773
E-mail: simonffy.zeneiskola@t-online.hu; Honlap: www.kodaly-debr.sulinet.hu

A verseny célja: A zeneiskolai szolfézstanulmányok alapján kiművelt zenei írás-olvasási és halláskészség, valamint az élményszerű népdal- és műdaléneklés bemutatása, mérése.

A versenyzők köre: A versenyen azok a tanulók indulhatnak, akik zeneiskolai, valamint alapfokú művészetoktatási intézmények keretei között részesülnek szolfézsoktatásban.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, területi válogatók, országos döntő.

A verseny részei: Szolfézs-, népdaléneklési-, műdaléneklési verseny, improvizációs játékok.
A szolfézsverseny írásbeli és szóbeli részből áll. A népdal- és műdaléneklési verseny, valamint az improvizációs játék egyfordulós.

Nevezési feltételek:
A népdal- és műdaléneklési versenyen, valamint az improvizációs játékon a szolfézsversenyre nevezett tanulók külön nevezés alapján vehetnek részt. Kérjük, hogy minden versenyző legalább egy további versenyrészre (népdaléneklési-, műdaléneklési verseny, improvizációs játék) is nevezzen.

Korcsoportok:
I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
IV. korcsoport: 1996. május 31. előtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.

ORSZÁGOS DÖNTŐ
SZOLFÉZSVERSENY

Írásbeli feladatok:

1. feladat:
Egy magyar népdal dallamának és szövegének lejegyzése énekes – nem népi énekes – diktálása alapján. A lejegyzés a hangzó magasságban történik.
A népdal egy versszakkal, a bemutatást követően hétszer hangzik el. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést, az ütemmutatót és a kezdőhangot értékkel együtt megkapják.

 • I. korcsoport: Visszatérő szerkezetű, 8-11 szótagszámú, nem váltakozó ütemű népdal.
 • II. korcsoport: Variált visszatérésű, nem váltakozó ütemű népdal.
 • III. korcsoport: Nehezebb, giusto előadásmódú, váltakozó ütemű népdal.
 • IV. korcsoport: Nehezebb, visszatérés nélküli népdal, melyben hajlítások előfordulhatnak.

2. feladat:
A bécsi klasszicizmus korszakában született dallam lejegyzése (Glucktól, Schubertet is beleértve). A zenei részlet a bemutatást követően hétszer hangzik el zongorán.

 • I. korcsoport: Alterált hangot nem tartalmazó 8 ütemes periódus felső szólamának lejegyzése dúrban, vagy összhangzatos mollban (a diktálás két szólamban, funkciót jelző basszussal történik).
 • II. korcsoport: Kétszólamú, 8 ütemes zenei egység lejegyzése (a felső szólamban alterált hangok is előfordulhatnak).
 • III. korcsoport: Kétszólamú, nem moduláló, 8-10 ütemes zenei egység lejegyzése (alterált hangok mindkét szólamban előfordulhatnak).
 • IV. korcsoport: Kétszólamú, esetleg rokon hangnembe moduláló, maximum 12 ütemnyi zenei egység lejegyzése.

3. feladat:
Hangköz- és hangzatfelismerés, illetve építés megadott hangra.
A diktálás középregiszterben, hangközönként, hangzatonként két-két hangoztatással történik. Lejegyzés: betűvel és számmal, oldás esetén a színezet (dúr, moll) megnevezésével.

 • I. korcsoport:

a) Öt hangköz – k2-tól n6-ig – és öt hangzat – dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzat alaphelyzetben – felismerése hallás után (a hangzatok oldások nélkül szólalnak meg).
b) Öt hangköz és öt hármashangzat építése megadott hangra 3# ill. 3b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A szűkített (ti,-ré-fá→dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-mi-szi→dó-mi-lá) feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről.

 • II. korcsoport:

a) Öt hangköz felismerése hallás után k2-tól n7-ig, b4 és sz5 is.
A b4 és sz5 oldás nélkül hangzik, mindkét írásmódja elfogadható.
Öt hangzat felismerése hallás után – dúr és moll hármashangzatok alaphelyzetben és megfordításokban, szűkített és bővített hármashangzatok alaphelyzetben.
b) Öt hangköz, öt hármashangzat építése megadott hangra oldással együtt 4# ill. 4b előjegyzésig (az előbbiekkel azonos körből). A b4 oldása (fá–ti→mi–dó’) és a sz5 oldása (ti,–fá→dó–mi), valamint a szűkített hármashangzat (ti,-ré-fá→ dó dó-mi) és a bővített hármashangzat (dó-mi-szi→dó-mi-lá) feloldása követelmény.
c) Öt hangköz és öt hármashangzat felismerése kottaképről violin, vagy basszuskulcsban.

 • III. korcsoport:

a) Alterált hangokat is tartalmazó tonális hangközmenet lejegyzése (maximum tíz hangköz). A hangközmenet nem modulál. A versenyzők a feladathoz a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követően háromszor, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.
b) Tíz hangzat felismerése hallás után – dúr, moll, szűkített hármashangzat – alaphelyzetben és megfordításokban, valamint alaphelyzetű bővített hármashangzat és a domináns szeptim hangzat.
Diktálás középregiszterben, hangzatonként három-három hangoztatással. Lejegyzés: betűvel és számmal.
c) Zenei elemek felismerése zongorán négyszer elhangzó bécsi klasszikus zeneműrészlet alapján (pl.: metrum, hangsor, forma, késleltetés, szekvencia, kürtmenet, kadencia, hármashangzat-felbontás, kromatika, stb.)

 • IV. korcsoport:

a) Hangközmenet lejegyzése: az első megadott hangközön kívül maximum tíz hangköz hangzik el (moduláció előfordulhat a domináns, a párhuzamos vagy az azonos alapú hangnembe).
A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, előjegyzést és a kezdő hangköz kottaképét megkapják.
A feladat a bemutatást követően négyszer, folyamatos diktálással hangzik el.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangközök jelzése betűvel és számmal.
b) Tonális hangzatmenet lejegyzése: az első megadott hangzaton kívül maximum 10 akkord hangzik el (dúr-, moll-, szűkített-, bővített hármashangzatok és fordításaik, domináns és szűkített szeptim hangzat).
Alteráció, hangnemi kitérés előfordulhat.
A feladat a bemutatást követően négyszer folyamatosan, mérsékelt tempóban hangzik el.
A versenyzők a lejegyzéshez a kulcsot, az előjegyzést és a kezdő akkord kottaképét megkapják.
Lejegyzendő a kottakép és alatta a hangzatok jelzése betűvel és számmal.
c) Stílusfelismerés hat hangzó zenei részlet alapján (reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus, romantikus és 20. századi zeneműrészletek).
Az írásbeli feladatoknál a zenei helyesírást és a kottakép rendezettségét is értékeli a versenybizottság.

Szóbeli feladatok:

1. feladat:

Mind a négy korcsoportban egy magyar népdal lapról éneklése egy versszakkal, az I. korcsoportban 90, a II., III., IV. korcsoportban 60 másodperc átnézési idő után. Megszólaltatása először szolmizálva vagy alkalmi hangzóval történik, majd stílusos előadása szöveggel.
Szerkezete és nehézségi foka a népdalírási feladattal megegyezik.
Az I. és II. korcsoportban a lapról énekelt népdalt újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.
(A népdal szöveges előadásához a versenyzők a nyomtatott szöveget kézhez kapják.)

2. feladat:
Egy bécsi klasszikus dallam lapról éneklése 60 másodperc átnézési idő után (megszólaltatása szolmizálva vagy hangnevekkel, majd tetszés szerinti hangzóval – az előadási jelek figyelembe vételével-, kottahű, élményszerű előadásban).
A III. és IV. korcsoportban a lapról énekelt dallamot – vagy annak egy részét – újabb 60 másodperc átnézési idő alatt memorizálni kell.

NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY

A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Öt szabadon választott magyar népdal – lehetőleg a lakóhely szerinti tájegység dalaiból is – és egy zongorakíséretes magyar népdalfeldolgozás előadása.
A verseny megkezdése előtt a tanuló átadja a versenybizottságnak a választott népdalaiból készített listát a tájegység megjelölésével.
Minden versenyző – a versenybizottság által kiválasztott – három népdalt és a népdalfeldolgozást adja elő. A népdalokat két, de legfeljebb öt versszakkal lehet énekelni. Elsődleges feladat az átélt, élményszerű előadás.

MŰDALÉNEKLÉSI VERSENY

A tanulók korcsoporttól függetlenül, egy csoportban versenyeznek.
A verseny anyaga: Három különböző stíluskorszakból választott műdal zongorakísérettel.
A versenybizottság kettőt választ előadásra.
Zongorakísérőt – kérésre – a rendező iskola biztosít.

IMPROVIZÁCIÓS JÁTÉK

Az improvizációs játék korcsoportonként történik.

Korcsoportok:

 • I. korcsoport: 1999. június 1-je után,
 • II. korcsoport: 1998. január 1-je és 1999. május 31. között,
 • III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1997. december 31. között,
 • IV. korcsoport: 1996. május 31. előtt születettek, akik 2011. május 31-ig 20. életévüket még nem töltik be.

A feladatot a lapról olvasás után kapja meg a versenyző.

A verseny anyaga:

I. korcsoport: Az új stílusú magyar népdal szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam improvizálása megadott első sor alapján.

II–IV. korcsoport: Nyolc ütemes, a klasszikus periódus szerkezeti sajátosságainak megfelelő dallam rögtönzése megadott első két ütem alapján.
A feladatok korcsoportonként nehezednek!
A versenyzők teljesítményét a versenybizottság az írásbeli és szóbeli fordulók összesített eredménye alapján értékeli.

A népdal- és műdal-, valamint az improvizációs versenyt a versenybizottság külön pontozza és értékeli.

A döntőre nevezés módja:
Az országos döntő nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.kodaly-debr.sulinet.hu letölthető 2011. március 11-étől.
A nevezési lapot postai úton a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és AMI címére (4024 Debrecen, Vár u. 1.) és e-mailen a simonffy.zeneiskola@t-online.hu címen kell megküldeni.

A verseny díjai: a versenybizottság a szolfézsversenyen korcsoportonként I-V. helyezést és különdíjakat, a népdal,- műdal, improvizációs versenyen a résztvevők számától függően várhatóan I-III. helyezést adhat ki.
A tanuló nevezési díját, útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által.
Az országos döntő nevezési határideje: 2011. március 25.

TERÜLETI VÁLOGATÓK (szolfézsverseny válogatói)

A területi válogatók ideje: 2011. március 11. 9 órai kezdettel.
A területi verseny részei: Írásbeli és szóbeli verseny.
A versenyzők központi írásbeli feladatokat oldanak meg. Az írásbeli verseny befejezését követően az eredeti diktált anyag megtekinthető a válogató helyszínén.

A területi válogatók rendezői:

 • Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakközépiskola
  7624 Pécs, Radnics u. 9. Honlap: www.pecsimuveszeti.hu
  Terület: Baranya-, Somogy-, Tolna-, Zala megye.
 • Kodály Zoltán Ének-Zene Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Zeneművészeti Szakközépiskola 6000 Kecskemét, Dózsa György u. 22. Honlap: www.kodaly-iskola.hu
  Terület: Pest-, Bács-Kiskun-, Békés-, Csongrád megye.
 • Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 4024 Debrecen, Vár u. 1. Honlap: http://www.kodaly-debr.sulinet.hu
 • Terület: Borsod-Abaúj Zemplén-, Heves- Nógrád-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye-, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
 • Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola
  9022 Győr, Rákóczi Ferenc u. 57. Honlap: www.gyorikonzi.hu
  Terület: Győr-Moson-Sopron-, Komárom-Esztergom-, Vas-, Fejér- és Veszprém megye.
 • Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége1064 Budapest, Vörösmarty u. 65. Honlap: www.mzmsz.hu
  Helyszín: Weiner Leó Zeneiskola és Zeneművészeti Szakközépiskola, 1112 Budapest, Neszmélyi út 30.
  Terület: Főváros

Nevezés a területi válogatókra a fenti intézményeknél: 2011. február 15-éig.

A nevezés módja: A nevezési lap a válogatót rendező iskola honlapjáról letölthető és a rendező iskola nevére, címére kell eljuttatni postai úton és elektronikusan 2011. január 10-ig.
Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!
Alacsony nevezési létszám esetén (10 fő alatt) az egyes területi válogatókat az Oktatási Hivatal összevonja. Erről értesítést a nevezést befogadó rendező iskola küld.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyzők teljesítményét.
A döntőbe jutás ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.
Az országos versenyen résztvevő tanulók várható létszáma: 90 fő.
Az országos döntő nevezési határideje: 2011. március 25.

Versenykiírás: Országos verseny továbbképzős zeneiskolásoknak

VII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
Oltai Adrienne emlékére

A verseny időpontja: 2011. március 11-13.

Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16.; Tel./fax: 06-26-310-024;
E-mail: vujicsics@vujicsics.net; Honlap: www.vujicsics.net

A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatás továbbképzős tanszakain elért zenepedagógiai eredmények bemutatása. Tehetséggondozás.

Bővebben…