A gyakorlás eredményéről

Mik azok a képességek, amelyek gyakorlás következtében készséggé fejlesztve a zenei tehetség kibontakozását lehetővé teszik?

a) a muzikalitás, vagyis a hallás különböző faktorai,
b) koncentráció és állhatatosság (közhasználatú szóval: szorgalom),
c) kombinatív képesség és memória,
d) pszichikai és fizikai rugalmasság (ügyesség).

Mindenkiben, aki zenével akar foglalkozni – az értő zenehallgatóban is -, bizonyos fokig kifejleszthetők ezek a képességek. 

 

Czövek Erna: Emberközpontú zenetanítás a zongoratanár szemszögéből. (2. kiad.) Bp. 1979, Zeneműkiadó. (Zeneélet.)
ISBN 963 330 297 8