Szeretethimnusz – Pál levele

Szent Pál

 

A legkiválóbb adomány a szeretet
 

1 Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom.

 

Szeretethimnusz

Pál Apostolnak Korinthusbeliekhez írt első levele
I. Korintus levél (1Kor) 13. fejezet
;

1. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen én bennem, olyanná lettem, mint a zengő ércz vagy pengő czimbalom.

Bővebben…