Előszó a VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny elé

“Csaknem 30 éve annak, hogy a XVI. kerületi Zeneiskola fennállásának 20. évfordulóján felvette a világhírű Kossuth díjas cimbalomművész, Rácz Aladár nevét. Az ünnepélyes névadón jelen voltak: Yvonne Barblan, Rácz Aladár özvegye, Gerencsér Ferenc, Szalai József, Vékony Ildikó cimbalomművészek, akik nagyon sokat tettek a klasszikus cimbalomkultúra továbbéléséért, de sajnos már nincsenek közöttünk.

Ezen a Rácz Aladár tiszteletére rendezett iskolaavatón teremtődött meg az a szép hagyomány, hogy rendszeresen, három évenként találkozunk, immáron nyolcadszor. Jó alkalom a kicsinyektől a legidősebbekig összejönni egy verseny ürügyén, amelynek fesztiválhangulata örömünnep, soha nem szólhat a megmérettetés súlyos terheiről. Az együttzenélés lehetősége ez, az a fórum, amely erősíti az összetartozás élményét. Hidat épít a múlt és jelen között, mert vannak, s nevelődnek a szakma további pillérei. ők mutatnak a cimbalom reményteljes jövője felé, viszik a Rácz Aladár gyújtotta lángot.

A cimbalomművészeken, tanárokon kívül kortárs magyar zeneszerzőinknek köszönhetjük, hogy hangszerünk irodalma folyamatosan gazdagodik, s egyre több a gyermekeknek szánt tanítható mű. Egy hangszer fennmaradásának létét, kulturális életünkben elfoglalt helyét, szerepét saját írott irodalma határozza meg. Ezért nagyon fontos már kora gyermekkorban megismertetni a zenei anyanyelvet (népzenét), s a jelenkor zenéjét (kortárs irodalmat) a régebbi zenei korszakok irodalma mellett.

Áldozatos, sok munka eredménye ez a 30 éve tartó sorozat, amely nem jöhetett volna létre Ráczné Jókó Ilona iskolateremtő munkája nélkül. Folyamatosan sok tanítványt inspirál, árad belőle zenébe vetett hite, s ez az évtizedek során növendék-megtartó erővé vált. Többen kerültek Tőle zenei pályára.

Móri Beáta közülük az egyik legkiválóbb, a legmagasabb szintű zeneakadémiai végzettséggel, aktív művészi, pedagógiai pályafutással. A Molnár Antal Zeneiskola és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola cimbalom tanáraként méltán vesz részt a zsűri munkájában.

Szalai András jelenkorunk legkiválóbb magyar cimbalomművésze, szintén a zsűri tagja. (Édesapja, Szalai József cimbalomművész 2014. június 27-én távozott közülünk.) Rácz Aladár zenei unokája, zeneszerző, a Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola zeneszerzés-, zeneelmélet-, szolfézs tanára, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem doktoriskolájának hallgatója, tanársegédje. Itthon és külföldön koncertezik, korunk legelismertebb zenészegyéniségei hívják műveik előadására. (Pl.: Eötvös Péter, Jeney Zoltán, Kocsis Zoltán, Kurtág György stb.)

Tisztelettel köszöntjük a zsűriben elnökként Elek Szilvia, zongora- és csembalóművészt, zeneszerzőt, írót. A budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen három diplomát szerzett, majd az Egyesült Államokban, s Belgiumban tanult. Koncertező művészként; szólistaként, kamarazenészként,
valamint zeneszerzőként ismert szereplője Európa és Japán hangversenytermeinek. Jelenleg a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola és a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola tanára. Íróként elsősorban drámaírással foglalkozik, s színműveit számos színházban játszották már (pl. Budapesti Nemzeti Színház, Kolibri Színház, Békéscsabai Jókai Színház). Zeneművészként több nemzetközi verseny díjnyertese, kétszeres Artisjus díjas, íróként pedig 2012-ben elnyerte a legjobb egyfelvonásos dráma díját a Magyar Írószövetség és a Békéscsabai Jókai Színház drámaíró versenyén.

Természetesen a legnagyobb hálával tartozunk a rendező intézmény mindenkori Vezetőinek, Igazgatóinak a verseny szervezőinek, hogy áldozatos munkájukkal mindent megtettek, megtesznek a Cimbalomverseny gondtalan lebonyolításáért.”

                                                                      Gerencsérné Szeverényi Ilona
Liszt-díjas cimbalomművész,
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára

 • A verseny szervezői:
  NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM
  OKTATÁSI HIVATAL
  KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT
  BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATA
  BUDAPEST XVI. KERÜLETI RÁCZ ALADÁR
  ZENE-, TÁNC-, KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI AMI

A zsűri elnöke:
ELEK SZILVIA
zongoraművész, csembalóművész, zeneszerző
középiskolai művésztanár
A zsűri tagjai:
SZALAI ANDRÁS
cimbalomművész, zeneszerző, zenetanár
MÓRI BEÁTA
cimbalomművész, zenetanár
A zsűri titkára:
MAGYAR ANNA ILDIKÓ
közoktatási szakértő
A cimbalomverseny díszvendége:
GERENCSÉRNÉ SZEVERÉNYI ILONA
cimbalomművész
a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem művésztanára
a Gerencsér Ferenc Alapítvány elnöke

 • A verseny támogatói:
  MZMSZ „ISKOLA KAPUN KÍVÜL”
  GERENCSÉR FERENC ALAPÍTVÁNY
  EDITIO MUSICA BUDAPEST
  NEUMA ZENEMŰKIADÓ
  ZENÉVEL A HOLNAPÉRT ALAPÍTVÁNY
  KÉPPONT BT.
 • RÉSZTVEVŐ ZENEISKOLÁK:
  Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola
  Tóth Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
  Molnár Antal Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
  Józsefvárosi Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
  Szent István Király Zeneművészeti Szki. és Alapfokú Művészeti Iskola Hubay Jenő Zeneiskola és Alapfokú Művészeti Iskola
  Rácz Aladár Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola
  Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola

Versenykiírás: VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny 2015.

A verseny időpontja: 2015. március 12.

Rendező: Budapest XVI. Kerületi Rácz Aladár Zene-, Tánc-, Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola

1165 Budapest, Táncsics utca 7.

Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54

E-mail: info_kukac_razeneiskola.hu

Honlap: http://www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY

A verseny célja: A cimbalom tantárgy pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos forduló.

A verseny kategóriái:

 • A) Szóló
 • B) Kamarazene

A nevezés feltétele:

Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltétele:

Az I. korcsoportban csak azok a tanulók nevezhetők, akik legalább két évfolyam (osztály) követelményét teljesítették (a hangszeres előképző egy évnek számítható be).

A bizonyítvány másolatát kérjük a nevezési laphoz mellékelni!

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.

A verseny követelménye:

 • A kötelező versenyanyagból legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • A versenyműsor bemutatása során kottahasználata megengedett.
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

I. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk vagy klasszikus tánc.

Javasolt kották:

 • Anna Magdaléna Bach kötet (EMB 30),
 • Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola (EMB 13015),
 • Régi táncok gyermekeknek (EMB 2629), nehézségi szintjén.

2. Egy XX. századi magyar szerző műve.

Javasolt kották:

 • Bartók: Gyermekeknek I-IV. Füzet (EMB 5454, 5455),
 • Szöllős Beatrix: Cimbalommuzsika (EMB 8464, 8465),
 • Kodály: Gyermektáncok (BH 100358).

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk tánc.

Händel, J. S. Bach, D. Scarlatti, F. Couperin stb. barokk zeneszerző zeneműve.

2. Egy klasszikus zeneszerző darabja vagy Bartók Béla egyik műve.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy szonáta vagy szvit tétel

J. S. Bach angol vagy francia szvit egy-egy tétele, D. Scarlatti 200 Szonáta I-IV.

2. Egy előadási darab kísérettel bármely zenei korszakból

 • vagy Bartók: Román táncok (UE5802),
  vagy Mikrokozmosz I-IV. füzetekből (EMB 125, 126, 127, 128) egy darab

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

IV. korcsoport:

Kötelező művek:

1. Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit, versenymű egy-egy tétele, tételpárja.

2. Egy előadási darab a romantika korából vagy Bartók: Szonatina (EMB 117) vagy duók sorozatából egy-egy darab.

Egy szabadon választott darab.

Műsoridő maximum 10 perc.

 

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA

Cimbalomduók, cimbalomtriók.

Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A kamaracsoportoknál nincs létszám meghatározás.

Korcsoportok:

 • I.     korcsoport: 2004. június 1-jén és után,
 • II.   korcsoport: 2001. június 1-je és 2004. május 31. között,
 • III.  korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
 • IV.  korcsoport: 1993. június 1-je és 1998. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny első napjáig be nem töltött 22. év.

A nevezés feltételei:

A cimbalomduók, triók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.

Egyéb kamarazenei csoportoknál a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:

 • A versenyműsor bemutatása során a kotta használata megengedett.
 • A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
 • A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
 • Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
 • Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!
 • A kötelező és szabadon választott művek jogtiszta kottáit a verseny helyszínén (regisztráláskor) a nevező intézménynek be kell mutatnia.

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.

A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

 • I. korcsoport: maximum 6 perc.
 • II. korcsoport: maximum 8 perc.
 • III. korcsoport: maximum 10 perc.
 • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

1685-ben született a barokk korszak három kiemelkedő zeneszerzője, J. S. Bach (03.21.), D. Scarlatti (10.26.) és G. F. Handel (02.23), akiknek a művei tanítási anyagunk törzsanyagát képezi. A verseny aktualitása e szerzők születésének 330. évfordulója.

Bartók Béla halálának 70. évfordulója is ez év szeptemberében (26-án lesz)

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2015. január 10-ig.

A verseny csak megfelelő számú nevezés (legalább 15 fő) esetén kerül megrendezésre.

A versenyzők és kísérő tanáraik utazásáról és részvételének egyéb feltételeiről (étkezés) a nevező intézmény gondoskodik.

Az országos fordulón nevezési díj nincs!

Az országos forduló nevezési határideje: 2015. január 9.

Rácz Aladár nyomdokain – cimbalmosfesztivál Jászapátiban

A Magyar Televízió Ma reggel című műsorának vendége Gerencsérné Szeverényi Ilona Liszt- díjas cimbalomművész, a Zeneakadémia tanára. A vele készült négyperces interjú itt tekinthető meg:

II. Jászapáti Nemzetközi Cimbalmos Fesztivál és Mesterkurzus

A rendezvény szervezője – Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány – 2000-ben rendezte meg az első Cimbalmos Fesztivált, ahová a világ minden tájáról érkeztek cimbalmosok. A rendezvény során Jászapáti város híres szülöttjére való emlékezés, tanítványainak, cimbalmosoknak és a cimbalomzene kedvelőinek találkozása, bemutatása.

A rendezvényen mesterkurzust tart Gerencsérné Szeverényi Ilona Liszt-díjas cimbalomművész, a Zeneakadémia művésztanára. A kurzus témái a kortárs zene és improvizáció, a jelenkor zenepedagógiai problémák: jel, jelenség, megjelenítés. A Rácz Aladári szellemiség hatása, továbbélése a mai magyar és nemzetközi zenei életben, cimbalomművészetben, zenepedagógiában itthon és külföldön, különös tekintettel a közvetlen tanítványok, Gerencsér Ferenc és Szalai József cimbalomművészek munkásságára.


 • Július 13., péntek     15:00 Koncert
 • A Rácz Aladár – Yvonne Barblan hagyaték kiállításának megnyitója
 • Július 14., szombat   9:00-12:00 Gerencsérné Szeverényi Ilona mesterkurzusa
 • Július 14., szombat  18:00 Hang-szín-játék cimbalmokon
 • Július 15., vasárnap 10:00-12:00 Gerencsérné Szeverényi Ilona mesterkurzusa

Helyszín: JNSZM Gróf Széchenyi István Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium, 5130 Jászapáti, Vasút út 2.
GPS koordináták: X 20.148175457334425 Y 47.516776383788624

 • Július 15., vasárnap  16:30 Záróhangverseny

Helyszín: Kisboldogasszony Római katolikus templom, Jászapáti, István Király park

A hangversenysorozaton közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem cimbalom szakos hallgatói, Gerencsérné Szeverényi Ilona, Móri Beáta, Szalai András cimbalomművészek, a Gerencsér Cimbalomtrió, Daniel Skála és Růžena Děcká cimbalomművészek (Csehország), valamint a Kroměříž-i és Ostrava-i Konzervatóriumok növendékei.