Mikszáth Kálmán: A zene otthon

Mikszath_AzeneotthonMikszath_Azeneotthon2

 

Egy-egy vasárnap délután
Vendéggel telik meg a ház.
Itt benn kedélyes, odakünn
A nyugalom csöndje tanyáz.
Csak a toronyban szól harang
Vecsernyére: „Giling! Galang!”

A kandallóban ég a tüz,
Szikrák pattognak szerte;
Ott künn a házfedeleket
A hó fehérre meszelte,
Szóval egy kedélyes napon
Kottáimat előkapom.

Apa mama s a rokonok
Már szinte türelmetlenek,
Unszolnak, nógatnak egyre:
„Elő a hegedűt gyerek!”
Különösen a nagybácsi
Szól élénken: „Halljuk! Ácsi!”

Fogom aztán a hegedüt,
és rágyújtok a nótámra.
Sirdogál a kis fadarab:
„Repülj fecském ablakára.”
S míg a húrok sírnak lágyan,
Néma csönd van a szobában.

A nagyapa nem köhécsel,
Csillog a nagymama szeme,
Gondjuk elszállt messze messze,
Elkergette azt a zene.
Tündér vigyáz minden húron,
Hogy az arc el ne boruljon.