Az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról

“A türelem és az igaz ítélet gyakorlása a királyi korona ötödik cifrázása. Dávid király és próféta mondja: “Isten, a te ítéletidet add a királynak.” És ugyanő másutt: “A királynak tisztessége szereti az igaz ítéletet.” A türelemről így beszél Pál apostol: “Türelmesek legyetek mindenki iránt.” És az Úr az evangéliumban: “A ti béketűréstek által nyeritek meg lelketeket.” Ehhez tartsd magad, fiam: ha becsületet akarsz szerezni királyságodnak, szeresd az igaz ítéletet; ha hatalmadban akarod tartani lelkedet, türelmes légy. Valahányszor, kedves fiam, ítéletet érdemlő ügy kerül eléd, vagy valamely főbenjáró bűn vádlottja, türelmetlenül ne viselkedjél, esküvel se erősködjél, hogy megbünteted; bizony ez ingatag lenne és mulandó, mert a bolond fogadalmat megszegi az ember; és ne is ítélkezz te magad, nehogy királyi méltóságodban a hitvány ügyben forgolódva folt essék, hanem az efféle ügyet inkább bírákhoz utasítsd, az ő megbízatásuk, hogy a törvény szerint döntsenek. Óvakodj bírónak lenni, ám örülj királynak lenni s neveztetni. A türelmes királyok királykodnak, a türelmetlenek pedig zsarnokoskodnak. Ha pedig egyszer olyasvalami kerül eléd, amelyben ítéletet hozni méltóságoddal összefér, türelemmel, irgalommal, esküdözés nélkül ítélkezz, így lesz majd koronád dicséretes és ékes.”

– részlet István király fiához írt intelmeiből

Ágh István: Névnapomon, István király

Névnapomon, István király
szent estéjén buffogó ágyúk
tűzijátékát falja a város,
előlem meg a kerti fák
eszik, híznak a robajlástól,
még tömöttebb az árnyuk,
még csöndesebben áll a szél.

Mért ácsorgok a láthatatlan
parádé mögötti magamban?
fölösleges kíváncsiság
foglya, erkélybe kapaszkodva,
tán egy eltévedt tűzkosár
elém zuppan, csupa ajándék:
kihúnyó szentjánosbogár?

A makacs tücsök citeráját
nagyobb hatalom pengeti,
nem szűnik öntelt ágyúzásban
sajgatni széles áradását,
a csöndöt megzenésiti,
felköszönt szívecskebeli
embernek való muzsikával.

 

Ágh István (eredeti név: Nagy István) Iszkáz, 1938. március 24. -) költő, író, műfordító.