Ady Endre: Üzenet egykori iskolámba

Június volt s ujjongtunk, nincs tovább,
Most gyertek szabad mellű örömök
S pusztuljatok bilincses iskolák.

De elcsitult a jókedv-förgeteg
S helyére ült a döbbent némaság:
Köröttünk már az Élet csörtetett.

Óh, ifjui, szent megjózanodás,
Komoly, nagy fény, hős férfiú-szerep,
Emléketek ma is milyen csodás.

Hős harc az Élet és megélni szép,
Ha hozzáedzik tüzes szív-kohók
Ifjú vitézlők lengeteg szivét.

Ha élet zengi be az iskolát,
Az élet is derűs iskola lesz.
S szent frigyüket így folytatják tovább.

Én iskolám, köszönöm most neked,
Hogy az eljött élet-csaták között
Volt mindig hozzám víg üzeneted.

Tápláltad tovább bennem az erőt,
Szeretni az embert és küzdeni
S hűn állni meg Isten s ember előtt.

Június van s nagyon magam vagyok
S kisértenek élt éltem árnyai
S az elbocsátó iskolapadok.

S én, vén diák, szivem fölemelem
S így üdvözlöm a mindig újakat:
Föl, föl, fiúk, csak semmi félelem.

Bár zord a harc, megéri a világ,
Ha az ember az marad, ami volt:
Nemes, küzdő, szabadlelkű diák.

Ady

A 2014/15. tanév rendje

A 2014/2015. tanévben a tanítási év
 • első tanítási napja 2014. szeptember 1. (hétfő),

 • utolsó tanítási napja 2015. június 15. (hétfő).

A  tanítási napok száma – ha e rendelet másképp nem rendelkezik – száznyolcvanegy nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvan nap.
 • Az őszi szünet 2014. október 27-től 2014. október 31-ig tart.

 • A  szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (szerda),

 • a szünet utáni első tanítási nap november 3. (hétfő).

 

 • A téli szünet 2014. december 22-től 2015. január 2-ig tart.

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap 2014. december 19. (péntek),

 • a szünet utáni első tanítási nap 2015. január 5. (hétfő).

 

 • A tavaszi szünet 2015. április 2-től 2015. április 7-ig tart.

 • A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (szerda),

 • a szünet utáni első tanítási nap április 8. (szerda).

A tanítási év első féléve 2015. január 16-ig tart.
Az iskolák január 23-ig értesítik a tanulókat, kiskorú tanuló
esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.
A középfokú iskolák utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap 2015. április 30., csütörtök.
Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban a tanítási év első és utolsó napját – a tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg. Az alapfokú művészeti iskolákban a tanítási év utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.
A  tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a  tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középfokú iskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

Fontosabb dátumok:

2014. október 13-14-15., hétfő-kedd-szerda: őszi írásbeli érettségik kezdete
2014. november 6-10.: emelt szintű szóbeli érettségik
2014. november 17-22.: középszintű szóbeli érettségik
2015. január 17., szombat: középiskolai felvételik kezdete, központi írásbeli felvételi vizsgák.
2015. május 4-5-6. hétfő-kedd-szerda: írásbeli érettségi vizsgák kezdete
2015. június 4-11.: emelt szintű szóbeli érettségik
2015. június 15-26.: középszintű szóbeli érettségik

Művészeti Tanulmányi Versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

 • XIII. Országos Lubik Imre Trombitaverseny
 • XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny
 • VIII. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny
 • XIII. Országos Gitárverseny
 • VIII. Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny és V. Országos Csembalóverseny
 • V. Országos Hárfaverseny
 • VIII. Országos Maros Gábor Ütőhangszeres szóló- és duóverseny
 • X. Országos Zongora Négykezes és Kétzongorás Verseny
 • XI. Országos Mélyrézfúvós Verseny
 • III. Országos Elektroakusztikus-zenei Verseny
 • V. Országos Harmonikaverseny
 • II. Országos Jazz-zenei Verseny
 • V. Országos Textil-, Bőr- és Kézműves Verseny
 • VI. Országos Festészetverseny
 • V. Országos Társastáncverseny (csoportok és táncospárok részére)
 • V. Országos Modern-, kortárstánc Verseny
 • V. Országos Néptáncverseny (szóló és páros)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

  • VI. Országos Énekverseny
  • IX. Országos Zenekari Verseny
  • V. Országos Hárfaverseny
  • IV. Országos Népzenei Verseny
  • XV. Országos Zongoraverseny
  • XIV. Országos Oboa- és Fagott-verseny
  • VI. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
  • XXIV. Országos Rajzverseny
  • XVIII. Országos Népművészeti Verseny
  • XVIII. Országos Mintázásverseny
Forrás: M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2014. évi 61. szám
14_15a
 

Felvételi meghallgatás klasszikus cimbalomoktatásra jelentkezőknek a Józsefvárosi Zeneiskolában

cimbalomkoncerten

A felvételin olyan elsősorban olyan 6-14 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik még nem tanultak cimbalmozni, de érdeklődnek egy különleges és szép hangszer iránt.

A meghallgatásra két magyar népdal éneklésével kell készülni.

A felvételi időpontja: 2013. szeptember 3-4-5. (kedd-szerda-csütörtök) 16-18 óra között.

Helye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

2013. szeptember 3. kedd, 16.00 – 18.00

Telefon:
+36-1-3343781

A 2013/14-es tanév rendje

2013-2014A szorgalmi idő

 • első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő),

 • utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek).

     Az  alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási év első és utolsó napját – a  tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

Tanítási szünetek a szorgalmi időben és tanítás nélküli munkanapok

 • Az  őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
 • téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
 • A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.Az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A szorgalmi időről

A  tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az  iskolák 2014. január 24-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.

A vizsgák rendje

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

Országos mérés, értékelés

 Országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A méréseket, értékeléseket a  Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

 • Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái: 2013. október 11-től 25-ig.

 • Őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái: 2013. november 6-től 29-ig.

 • Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-től 27-ig.

Fontosabb érettségi vizsgák:

 • ének-zene, művészeti tárgyak – (középszintű): október 25., 14.00 illetve május 16., 14.00
 • magyar nyelv és irodalom: május 5., 8.00
 • matematika: május 5., 8.00 történelem: május 7., 8.00
 • angol nyelv: május 8., 8.00

Művészeti Tanulmányi Versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

  • V. Országos Szaxofonverseny
  • XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny
  • VIII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
  • XIV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny
  • XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési verseny
  • VII. Országos Népzenei Verseny
  • IX. Országos Fuvola-duó Verseny
  • VIII. Országos Ádám Jenő Dalverseny
  • VIII. Országos Zenekari Verseny
  • V. Országos Drámajáték – Színjátékverseny
  • V. Országos Klasszikus Balettverseny
  • IV. Országos Makett – és Papírtárgykészítő-, Fatárgykészítő-, Fémműves Verseny
  • IV. Országos Kézműves Verseny
  • IV. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

  • XV. Országos Hegedűverseny
  • VII. Országos Kamarazene Verseny
  • VI. Országos Zeneszerzés-verseny
  • XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny
  • V. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny
  • XII. Országos Starker János Gordonkaverseny
  • V. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny
  • XXIII. Országos Rajzverseny
  • XVII. Országos Népművészeti Verseny
  • XVII. Országos Mintázásverseny
  • VI. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

Forrás: M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 115. szám

A 2012/13-as tanév rendje

A szorgalmi idő

 • első tanítási napja 2012. szeptember 3. (hétfő),
 • utolsó tanítási napja 2013. június 14. (péntek).

Tanítási szünetek a szorgalmi időben és tanítás nélküli munkanapok

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 27. (szombat). Az őszi szünet október 29-től november 4-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap november 5. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (péntek). A szünet 2012. december 27-től 2013. január 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap 2013. január 3. (csütörtök).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 27. (szerda). A szünet 2013. március 28-től április 2-ig tart. A szünet utáni első tanítási nap április 3. (szerda).

Bővebben…

Kölcsey Ferenc: Iskola és világ – részlet

Professzorodnak iskolája és a világnak iskolája közt, melybe most te lépni kezdettél, igen nagy a különbség, de a tanulásnak módja ugyanaz. Hallunk és látunk sokat, igen sokat, de azok csak akkor válnak ránk nézve hasznosakká, midőn magány és nyúgalom elegendő időt adnak a fontolgatásra. Ilyenkor principiumokat választunk és hagyunk el; s ne hidd, hogy a tanuló fejeknél az ily választás és elhagyás igen gyakran elő ne forduljon. Aki sohasem lát magában tökéletet, mindég közelebb van ahhoz, mint a csalhatatlan.”

A 2011/12. tanév rendje

A szorgalmi idő

 • első tanítási napja 2011. szeptember 1. (csütörtök),
 • utolsó tanítási napja 2012. június 15. (péntek).

Tanítási szünetek a szorgalmi időben és tanítás nélküli munkanapok

 • Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 28. (péntek).
  A szünet 2011. november 2-től november 5-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap november 7. (hétfő).
 • A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 21. (szerda).
  A szünet 2011. december 22-től 2012. január 2-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap 2012. január 3. (kedd).
 • A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap április 4. (szerda).
  A szünet 2012. április 5-től április 9-ig tart.
  A szünet utáni első tanítási nap április 10. (kedd).

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.
Bővebben…