Felvételi követelmények zenetanár – cimbalomtanár szakirányon

Főtárgy:

 • Az összes dúr és moll skála (terc, szext, oktáv, decima), hármas-, négyeshangzat, futam
 • 2 különböző karakterű  ill. tempójú tétel egy  Bach ciklikus műből (szvit, szonáta, partita)
 • 1 Allaga-etűd
 • 1 szabadon választott preklasszikus mű
 • 1 XX. századi eredeti cimbalom-mű
 • 1 szabadon választott népdal, önállóan megharmonizálva

Pályaalkalmassági vizsga:

 • tanári kompetenciák felmérése

Liszt Múzeum

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan (diatónia és alterációk) ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete.

Írásbeli feladatok
 1. Két korálsor szélső szólamainak lejegyzése hallás után; a harmóniák jelölése számozással.
 2. Összhangzattanpélda kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben, megadott fokszámsor alapján.
 3. Kétszólamú, tonális zeneműrészlet lejegyzése hallás után.
 4. Egyszólamú, 20. századi zeneműrészlet lejegyzése hallás után.
 5. Kb. 10, 2-4 szólamú hangköz-, ill. hangzat lejegyzése hallás után.
 6. Kb. 6 ütemnyi, egyszólamú hangzó anyag ritmusának lejegyzése.
Szóbeli feladatok
 1. Összhangzattanpélda zongorázása diktálás után.
 2. Beszámoló formatani ismeretekről a hangszeres/énekes (főtárgyi és kötelező zongora) felvételi vizsga zeneműveinek elemzése alapján. Kottáról a felvételiző gondoskodjék.
 3. A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
 4. Hangköz- és hangzatgyakorlat (hangközök/hangzatok felismerése és éneklése megadott hangra).

b) Zongora kötelező:

 • Bach: egy nehezebb kis prelúdium vagy egy kétszólamú invenció
 • Klasszikus szonáta tétel, vagy annak megfelelő nehézségi fokú szonatina tétel
 • Bartók: egy mű a Mikrokozmosz III., vagy a Gyermekeknek II. kötetéből
 • Előadási darab a fenti nehézségi szinten

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

 • a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság.
Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, stb.).

A Kodály-Vargyas példatárból:
1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, 448.

A következő dallamok a megadott hanglemezekről, illetve internetről:

 1. Szereti a tik a meggyet Magyar népzene I. I/B 8. (Szerk. Rajeczky B.) (Régi Pátria ill. újrakiadás Pátria CD-ROM Szerk. Sebő F.)
 2. Hol háltál az éjjel cönöge madár Magyar népzene I. I/B 9. (Szerk. Rajeczky B.)
 3. Fújnak a fellegek Magyar népzene III. I/B 1. (Szerk. Rajeczky B.)
 4. Miskóc fele viszen egy út Magyar Népzenei Antológia II. I/B 3. (Szerk. Tari L.-Vikár L.)
 5. Jaj de soká jaj, de régen Magyar Népzenei Antológia II. 8. 5d
 6. Kaszálóba, van egy nyárfa Magyar népzene II. I/A 4. (Szerk. Rajeczky B.)
 7. Kicsi lovam térdig megyen a sárba Magyar népzene I. I/A 5.
 8. Mely magas volt a fa Magyar Népzenei Antológia II. 1. 3.c (Szerk. Rajeczky B. Újrakiadás: Magyar népzenetörténet 2/ 25. Szerk. Paksa K.)
 9. Megtanultam tótul rácul Magyar Népzenei Antológia II. 3. 4c
 10. Szól a fügemadár Magyar népzene I. I/B 1. (Szerk. Rajeczky B. Újrakiadás: „Hallgassátok meg, magyarim” Szerk. Olsvai I.- Rudasné Bajcsay M.- Németh I.)

illetve www.zti.hu – multimedia adatbázisok, publikált népzenei felvételek alatt érhető el. http://db.zti.hu/

Forrás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

lfze.hu

Felvételi meghallgatás klasszikus cimbalomoktatásra jelentkezőknek a Józsefvárosi Zeneiskolában

cimbalomkoncerten

A felvételin olyan elsősorban olyan 6-14 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik még nem tanultak cimbalmozni, de érdeklődnek egy különleges és szép hangszer iránt.

A meghallgatásra két magyar népdal éneklésével kell készülni.

A felvételi időpontja: 2013. szeptember 3-4-5. (kedd-szerda-csütörtök) 16-18 óra között.

Helye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

2013. szeptember 3. kedd, 16.00 – 18.00

Telefon:
+36-1-3343781

Felvételi követelmények a zeneművészeti szakközépiskolákban

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

9. évfolyam (párhuzamos képzés); illetve I. évfolyam (érettségi utáni szakképzés)

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (csak orgona, csembaló, zeneszerzés és zeneelmélet-szolfézs szakon kötelező, de valamennyi tanszakon ajánlott az előzetes zongoratanulás).

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga:

 • skála és lapról olvasás,
 • 1 Allaga-etűd,
 • 1 J. S. Bach-tétel,
 • 1 szabadon választott mű,
 • 1 eredeti cimbalomszonáta vagy klasszikus szonáta tétele,
 • 1 kortárs cimbalommű,
 • 1 népzenei, vagy népzenei ihletésű mű.

Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola, Budapest

Klasszikus cimbalom szak

Felvételi tárgyak:

 • főtárgy,
 • szolfézs,
 • kötelező zongora (a párhuzamos képzésre jelentkezőknek kell belőle vizsgát tenni)

CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

a 9. évfolyamra (párhuzamos képzés)

 • skála 4#-4b-ig
 • 1 etűd
 • laprólolvasás violin- és basszuskulcsban
 • 1 kamaramű (cimbalom + zongora)
 • barokk szonáta vagy előadási darab
 • XX. századi darab

az I. évfolyamra (érettségi utáni szakképzés):

 • 1 etűd
 • J. S. Bach mű (tétel a hegedű szonátákból)
 • barokk kamaramű (Scarlatti v. francia clavecin-mű)
 • szabadon választott mű
 • XX. századi magyar mű (lehetőleg eredeti cimbalommű)


Selye János Humán és Zeneművészeti Szakközépiskola Pikéthy Tibor Tagintézmény, Vác

Népi cimbalom szak

Felvételi követelmények

A zeneiskola 6. évfolyamának megfelelő szintű népzenei és műzenei hangszeres felkészültség, elméleti tudás.
CIMBALOM főtárgy felvételi anyaga

 • Biztos skálajáték 7#, 7b előjegyzésig
 • Egyszerű népdal harmonizálása
 • Cimbalomra írt etüd (pl.: Allaga)
 • Barokk, vagy klasszikus mű
 • Egy magyar népzenei feldolgozás klasszikus műzenei feldolgozásokból (Bartók, Kodály, Weiner)