Versenykiírás: Országos Rácz Aladár cimbalomverseny 2012

VII. Országos Rácz Aladár cimbalomverseny és IV. Országos csembalóverseny

A verseny időpontja: 2012. március 9.
Rendező: Rácz Aladár Zeneiskola, Táncművészeti,
Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
1165 Budapest, Táncsics utca 7.
Telefon: 06-1-403-20-93, fax: 06-1-402-41-54
E-mail: info@razeneiskola.hu
Honlap: www.razeneiskola.hu

CIMBALOMVERSENY
A verseny célja: A cimbalom-tanszak pedagógiai eredményének bemutatása. Tehetségkutatás.
A verseny jellege: Gyakorlati verseny.
A verseny fordulói: Iskolai válogatók, országos döntő (egyfordulós).

Korcsoportok:

  • I. korcsoport: 2001. június 1-jén és után,
  • II. korcsoport: 1998. június 1-je és 2001. május 31. között,
  • III. korcsoport: 1996. június 1-je és 1998. május 31. között,
  • IV. korcsoport: 1990. június 1-je és 1996. május 31. között született tanulók.

Felső korhatár: A verseny napjáig be nem töltött 22. év.

A verseny kategóriái:
A) Szóló
B) Kamarazene

A nevezés feltételei:
Egy növendék csak egy szóló és egy kamarazenei kategóriába nevezhető.

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA
Egy tanuló önálló szóló produkciója, előadási darab bemutatása tanári kísérettel.

A verseny anyaga: Két kötelező mű és egy szabadon választott mű.
A verseny követelménye:
A kötelező versenyanyagban legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű legyen.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a versenyzők.
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejére, helyszínére a nevező intézménynek biztosítania kell.

I. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk vagy klasszikus tánc.
(Pl. Gerencsér-Szeverényi: Cimbalomiskola, Régi táncok gyermekeknek,
Anna Magdaléna Bach nehézségi szintjén.)
Egy XX. századi magyar szerző műve.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 6 perc.

II. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk darab – angol, francia, német vagy olasz szerző műve.
Egy magyar szerző műve a XX-XXI. századból.
(Pl. Bartók Béla: Gyermekeknek III. IV. Kodály Zoltán: Gyermektáncok, Kurtág György: Játékok, Papp Lajos: Bagatellek és hasonló nehézségű művek.)
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 8 perc.

III. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy J. S. Bach-mű vagy más barokk szerző műve.
Egy preklasszikus vagy klasszikus zenei mű tétele.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

IV. korcsoport:
Kötelező művek:
Egy barokk szerző szonáta, partita, szvit vagy koncert tétele.
Egy előadási darab a romantika korából.
Egy szabadon választott darab.
Műsoridő maximum 10 perc.

B) KAMARAZENE KATEGÓRIA
Cimbalomduók, cimbalomtriók.
Cimbalom és egyéb hangszerek társítása – kisebb, nagyobb kamarazenei csoportok.

A nevezés feltételei:
A cimbalomduók esetében, ha eltérő korcsoportú növendékek szerepelnek együtt, akkor a korcsoportot az idősebb tanulók életkora határozza meg.
Egyéb kamarazenei csoportok nevezésénél a korcsoport meghatározása a cimbalom tanszakos növendékek életkorától függ.

A verseny követelményei:
A versenyműsor bemutatása során kotta használata megengedett.
A teljes műsoridő nem haladhatja meg az egyes korcsoportok számára rendelkezésre álló időkeretet.
A szabadon választott darabot a műsoridő függvényében tűzzék műsorra a nevező iskolák.
Korrepetitor tanár csak a cimbalom duók, triók zongorakíséretét láthatja el!
Egyéb kamarazenei produkcióban tanár nem vehet részt!

A verseny anyaga: Szabadon választott művek.
A szóló kategória korcsoportjainál meghatározott zenei anyag, amelyből legalább két különböző, egymástól eltérő stílusú zenemű szerepeljen.

Műsoridő:

  • I. korcsoport: maximum 6 perc.
  • II. korcsoport: maximum 8 perc.
  • III. korcsoport: maximum 10 perc.
  • IV. korcsoport: maximum 10 perc.

A verseny díjai: A versenybizottság kategóriánként és korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.
A nevezés módja: A nevezési lap az iskola honlapjáról http://www.razeneiskola.hu letölthető, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni 2012. január 10-éig.
A tanuló nevezési díját és útiköltségét és a kísérő tanár részvételi költségeit, útiköltségét a nevező intézmény fedezi.
A tanuló részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény, vagy a tanuló által.

Az országos forduló nevezési határideje: 2012. január 10.

Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények részére

Az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói számára meghirdetett versenyen csak az alapfokú művészetoktatási intézményekkel tanulói jogviszonyban álló növendékek vehetnek részt.

A versenyen nem vehet részt az a tanuló, aki ugyanazon a tanszakon művészeti szakképzést folytató szakiskola vagy szakközépiskola tanulója, illetve művészeti felsőoktatási intézmény hallgatója.

Kizárható a versenyből az a versenyző, aki a nevezési feltételeknek nem tett eleget, nem valós adatokat közölt, nem megengedett segédeszközt használ.

A versenykiírásban meghatározott időkeretet nem lehet túllépni.
A versenyző kötelező és szabadon választott műveinek eredeti kottáit a verseny idejében, a helyszínen a nevező intézménynek be kell mutatnia.

Forrás: NEFMI

Művészeti versenyekért járó többletpontok

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott Országos Művészeti Tanulmányi Versenyeken elért 1-3. helyezésért legfeljebb egy alkalommal 20 többletpont jár.

A megszerzett versenyeredmények nem évülnek el!

Bővebben…

VI. ORSZÁGOS GITÁRVERSENY ÉS III. ORSZÁGOS CIMBALOMVERSENY 2010.

A verseny ideje: 2010. március 26-27.

Bővebben…