Felvételi követelmények zenetanár – cimbalomtanár szakirányon

Főtárgy:

 • Az összes dúr és moll skála (terc, szext, oktáv, decima), hármas-, négyeshangzat, futam
 • 2 különböző karakterű  ill. tempójú tétel egy  Bach ciklikus műből (szvit, szonáta, partita)
 • 1 Allaga-etűd
 • 1 szabadon választott preklasszikus mű
 • 1 XX. századi eredeti cimbalom-mű
 • 1 szabadon választott népdal, önállóan megharmonizálva

Pályaalkalmassági vizsga:

 • tanári kompetenciák felmérése

Liszt Múzeum

Kötelező tárgyak:

a) Szolfézs-zeneelmélet:

Általános követelmény: a klasszikus összhangzattan (diatónia és alterációk) ismerete és alkalmazása négyszólamú szűk szerkesztésben; a barokk és bécsi klasszikus formák és műfajok ismerete.

Írásbeli feladatok
 1. Két korálsor szélső szólamainak lejegyzése hallás után; a harmóniák jelölése számozással.
 2. Összhangzattanpélda kidolgozása négy szólamban, szűk fekvésben, megadott fokszámsor alapján.
 3. Kétszólamú, tonális zeneműrészlet lejegyzése hallás után.
 4. Egyszólamú, 20. századi zeneműrészlet lejegyzése hallás után.
 5. Kb. 10, 2-4 szólamú hangköz-, ill. hangzat lejegyzése hallás után.
 6. Kb. 6 ütemnyi, egyszólamú hangzó anyag ritmusának lejegyzése.
Szóbeli feladatok
 1. Összhangzattanpélda zongorázása diktálás után.
 2. Beszámoló formatani ismeretekről a hangszeres/énekes (főtárgyi és kötelező zongora) felvételi vizsga zeneműveinek elemzése alapján. Kottáról a felvételiző gondoskodjék.
 3. A tonális zene köréből vett zeneműrészlet lapról éneklése.
 4. Hangköz- és hangzatgyakorlat (hangközök/hangzatok felismerése és éneklése megadott hangra).

b) Zongora kötelező:

 • Bach: egy nehezebb kis prelúdium vagy egy kétszólamú invenció
 • Klasszikus szonáta tétel, vagy annak megfelelő nehézségi fokú szonatina tétel
 • Bartók: egy mű a Mikrokozmosz III., vagy a Gyermekeknek II. kötetéből
 • Előadási darab a fenti nehézségi szinten

c) Népzene:

Felvételi követelmény:

 • a középszinten elvárható tudást tükröző általános tájékozottság.
Stílusismeret:

a megadott népdalok stílusos előadása és szakszerű elemzése (stílus illetve stílusréteg, hangsor, kadencia, forma, ambitus, szótagszám, ritmusképlet, stb.).

A Kodály-Vargyas példatárból:
1, 2, 4, 8, 12, 13, 21, 22, 34, 47, 49, 67, 78, 85, 95, 114, 142, 154, 171, 174, 185, 206, 225, 250, 252, 307, 332, 416, 447, 448.

A következő dallamok a megadott hanglemezekről, illetve internetről:

 1. Szereti a tik a meggyet Magyar népzene I. I/B 8. (Szerk. Rajeczky B.) (Régi Pátria ill. újrakiadás Pátria CD-ROM Szerk. Sebő F.)
 2. Hol háltál az éjjel cönöge madár Magyar népzene I. I/B 9. (Szerk. Rajeczky B.)
 3. Fújnak a fellegek Magyar népzene III. I/B 1. (Szerk. Rajeczky B.)
 4. Miskóc fele viszen egy út Magyar Népzenei Antológia II. I/B 3. (Szerk. Tari L.-Vikár L.)
 5. Jaj de soká jaj, de régen Magyar Népzenei Antológia II. 8. 5d
 6. Kaszálóba, van egy nyárfa Magyar népzene II. I/A 4. (Szerk. Rajeczky B.)
 7. Kicsi lovam térdig megyen a sárba Magyar népzene I. I/A 5.
 8. Mely magas volt a fa Magyar Népzenei Antológia II. 1. 3.c (Szerk. Rajeczky B. Újrakiadás: Magyar népzenetörténet 2/ 25. Szerk. Paksa K.)
 9. Megtanultam tótul rácul Magyar Népzenei Antológia II. 3. 4c
 10. Szól a fügemadár Magyar népzene I. I/B 1. (Szerk. Rajeczky B. Újrakiadás: „Hallgassátok meg, magyarim” Szerk. Olsvai I.- Rudasné Bajcsay M.- Németh I.)

illetve www.zti.hu – multimedia adatbázisok, publikált népzenei felvételek alatt érhető el. http://db.zti.hu/

Forrás: Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem

lfze.hu

Felvételi követelmények a mesterképzésen

MA cimbalomművész

Felvételi követelmények klasszikus hangszerművész – klasszikus cimbalomművész szakirányon:

Főtárgy:

 •  egy barokk szólómű (három különböző tánctétel)
 •  egy klasszikus, vagy romantikus nagyobb formátumú mű, (lehet zongorakíséretes)
 •  egy előadási darab (szabadon választható szólómű)
 •  egy népzenei ihletésű mű
 •  egy eredeti XX., XXI. századi cimbalommű (lehet ciklikus is)

Elmélet (írásbeli):

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

 Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

Zak_kulso

MA cimbalomtanár (120 kredites)

A képzésre a cimbalom főtárgy három éves alapszakának elvégzése után lehet jelentkezni, akkor, ha a jelölt a BA képzés ideje alatt felvette a 10 kredit értékű tanári felkészülési modult, illetve, ha a jelölt bologna rendszer előtti osztatlan képzésű főiskolai (vagy egyetemi) diplomával rendelkezik. A szakirány a 2013/14-es tanévben nem indul!

Felvételi követelmények tanár – zenetanár (cimbalom) szakirányon:

elméleti vizsga:

Basszusharmonizálás:

kb. 10 hangból álló basszusmenet harmonizálása és az akkordok jelölése számozással.

Elemzés:

egy szonátaformájú nyitótétel formai elemzése Haydn és Mozart zongoraszonátáinak stílusköréből.

Zeneismereti teszt:

a) 10 zeneműrészlet felismerése: lehetőleg szerző és cím, de legalább korszak vagy stílus és műfaj szerinti azonosítása.

b) 10 zenei szakkifejezés, fogalom, műcím stb. magyarázata, értelmezése.

főtárgy vizsga:

 •  egy barokk szólómű (három különböző tánctétel)
 •  egy klasszikus, vagy romantikus nagyobb formátumú mű, (lehet zongorakíséretes)
 •  egy előadási darab (szabadon választható szólómű)
 •  egy népzenei ihletésű mű
 •  egy eredeti XX., XXI. századi cimbalommű (lehet ciklikus is)

A hangszeres vizsgát követően a felvételiző írásban fejti ki véleményét a cimbalomirodalommal, vagy a zenetanítással kapcsolatos kérdésekről, majd személyes beszélgetésben nyújt képet általános műveltségéről, pályaválasztási elképzeléseiről, esetleges tanítási tapasztalatairól, repertoár-ismeretéről, kommunikatív képességéről.

Versenyeredmények: Országos Rácz Aladár Cimbalomverseny 2009.

VI. Országos Rácz Aladár cimbalomverseny – 2008/2009

Allaga Géza

Allaga Géza (1841. március 25. Óbecse, ma: Bečej, Szerbia – 1913. augusztus 19. Baja): csellóművész, cimbalomtanár, zeneszerző. Jelentős szerepet játszott a magyar cimbalomoktatás elindításában.

Bővebben…

VI. Országos Rácz Aladár zeneiskolai Cimbalomverseny – program

 
2009. március 20. péntek
Rácz Aladár Zeneiskola, 1165 Budapest, Táncsics utca 7.

Bővebben…