2016.07.22. 19.05 Kapcsoljuk a Fertődi Esterházy-kastély Haydn termét

Bartók Rádió

július 22., péntek 19.05

Szalai András – cimbalom és a Budapesti Vonósok szólistáinak hangversenye

Közreműködik: Juhász Orsolya Anna

1. Bach: Chaconne a d-moll partitából BWV. 1004. (Szalai)
2. Haydn: G-dúr hegedűverseny, Hob. VIIa:4.
3. Bartók: Román népi táncok (Szalai)
4. Haydn: C-dúr trió Hob. IV:1.
5. Kodály: Fáj a szívem (km. Juhász)
6. Haydn: G-dúr trió Hob. IV:3.
7. Bartók: Régi táncdalok a Tizenöt magyar parasztdalból

2016.07.22. Cimbalomkoncert az Esterházy-kastélyban

2016. július 22., péntek 19:00

Esterházy-kastély, Haydn terem
9431 Fertőd, Joseph Haydn u. 2.

Sokszínű húrok

Szalai András cimbalomestje

Műsor:

J. S. Bach: Chaconne a d-moll Partitából, No.2 BWV 1004
J. Haydn: G-dúr Hegedűverseny, Hob. VIIa:4

Bartók Béla: Román népi táncok
J. Haydn: C-dúr trió Hob. IV:1
Kodály Zoltán: Fáj a szívem (közreműködik: Juhász Orsolya Anna)
J. Haydn: G-dúr trió Hob. IV:3
Bartók Béla: Régi táncdalok a 15 magyar parasztdalból

Közreműködnek a Budapesti Vonósok szólistái

Eszterhaza

Weöres Sándor: Bartók Béla

Közbevetés

nyugodt velőn és zűrös véletlenen keresztül
vándorol az isteni gazda
aki a kévéket otthagyja
és az oldottat kézbe fogja

a hegyeket és tengereket
akaratlanul háta mögé dobja
halad foszlányokon és sivatagon át
különös szomját a száraz homok oltja

az állat és angyal közti űrben
az élőt kiszárítja kegyetlenül
merő szeretet és semmi irgalom
mi másnak kincs őnéki lom
mi másnak szemétdomb őnéki égi kémia

beágyazva józan önkívületbe
az időt folyatja tétlenül
munkája működik helyette

szülőanyjára visszanéz
|A NAGY VILÁGON E KIVÜL|
már ott honol a kristályok körében
zengő sípok állják körül
de nem hallja nem látja

mert jutalmát nem kivánja
füle örökre zárva
az általa felidézett hegy és tenger muzsikára

BB_kontur

Szilágyi Domokos: Bartók Amerikában

Idéz

bartokMilyen széles az Óceán
annak, ki hazagondol –
s rossz hír számára mily rövid az út.
S százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud
a gondtól.
Jaj neked, hús-vér idegen! -:
szerves gép itt az ember – –
próbáld szeretni – hisz mégis az a dolgod –
nem kilóra mért szerelemmel.

Hova vetemedtél
hova vetemedtél
szivárvány havasról
szivárvány havasról
tűzre te vettettél
hamuvá vedlettél
mint jó Ráduj Péter
szeme menyecskéje
románul Marinka
magyarul Margitka
ifjú Ráduj Péter
szeme menyecskéje
románul Marinka
magyarul Margitka

Jaj istenem a világ
kinek szoros kinek tág
jaj de szoros a világ
csontig hatol velőt vág
hogy kitágul a világ
ha egyszer jobb időt lát.

Dolgos állat az ember,
így bírja ki magát,
lesz még célszerű is
az agyontervezett világ,
mindennek oka s célja
s valami haszna van,
a jövő alaprajza
az arc ráncaiban,
emez már föld alá nő,
amaz csillagokig – –
– Komponálni? lehet még?
de hát az ember dolgozik.

Kőrösfői lányok,
mármarosi románok,
sátron sívó arabok,
kunyhón tengő törökök:
hogy a nóta régi
s hogy mindig új: így örök –
egy nyelven szól az. mind,
magyarul, románul,
s ki más értené, ha
nem Bartók tanár úr?!

    “Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy
                    meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván, meg ne
                    szaggassanak titeket ”
                                                                       (Máté: 7 : 6)

Estélyiben-frakkban
Urak-Hölgyek, hölgyek-urak,
zongoraszónál szebb
zongorafödélen a lakk,

gyémántbolygók keringenek,
csiribirivalcer –
– pucér füleknek szól,
veszett ez a hangszer!

Kicsi ember, tudsz-e
szépeket hazudni,
szép álságot hinni?
Van-e erőd: utolsóig
minden poharat kiinni?

Kin veszed meg végül,
hogy nem alhatol?
Ten bűnöd az is, ha
megszaggattatol.

Fáj az otthon, ki megtagadott.
Fáj az otthon, a megtagadott.

Halál elől meghalásba menekül, aki él –
út-e az út, mely nincsen?
Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér,
kevés helye az embereknek, hol túl sok az isten.

Akit sorsa meg akar tartani:
síriglan-reményben ég el.
Akit sorsa el akar veszteni:
megveri tehetetlenséggel.

Gond a pénz is, míg szabadságot ad,
gond a csönd is, ha nincs.
Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad,
a lélek végül rádpirít:
hisz nem olyannak ismer, ki. az alázatra is ráér
körömfeketényi szabadságért.

Mert a lélek, a lélek, a lélek
már semmiségnek örülni sem átall –
ó, boldogság az is,
ha Mount Vernonben barátságot kötsz egy cicával.

Marinka, Margitka,
hamvasság hamvvedre,
ajkadból rózsa nő,
rög tapos kezedre,
jó Ráduj Péternek
szeme-szép-menyecske,
Marinka, Margitka,
hamvasság hamvvedre.

Távol a gyűlölet, a szeretet is távol –
akad-e, ki a sohatöbbéig kísér a
West Side Hospitalból?
Egy fájdalom sem mérhető mással –
megértik-e, mennyire megérte
kimondani az óriás keserűséget úgy,
hogy a legtörpébb is értse?!

Jaj istenem a világ
kinek szoros kinek tág
jaj be szoros a világ
csontig hatol velőt vág
hogy kitágul a világ .
ha egyszer jobb időt lát.
Fából faragott fájdalom,
kőbe kalapált gyűlölet,
allegro-barbaro-jelen,
polifón álom, ó, jövő,
rezdülj végig,
a megismeréstől a fölismerésig,
a céltudatos húrokon!
Rezdülj végig,
a végestől a végtelenségig,
tudatos, ésszerű varázs -:
mert csak az igaz, ami végtelen,
minden véges: megalkuvás.

Tűz-víz-föld-ég
Basa Pestát megölték
fű-füst-zöld-kék
tűz-víz-föld-ég
Basa Pestát megölték
tűz-víz-föld-ég
fű-füst-zöld-kék
hívó hűség –
a természet zenévé szerveződik
figyeljetek
hangjaira
(dúdol a mélybarna szemű –
itt csak Mr. Bartók
amerikaiak közt egy európai
felhőkarcolók közt az elemek rokona.)

Könnyel áztatott, jajszóval sulykolt idegeken
világot lépik az értelem –
aj –
múló élet múlhatatlan hangjainál
pusztuló vörösvértestekben gondolkodik a halál.

Van-e jogod elítélni
– hisz benne s belőle is élsz –
a jelent,
mert kínjában kérész-éltű fogalmakat. teremt?
Aki alkot, visszafele nem tud lépni –
s ha már kinőtt minden ruhát,
meztelenül borzong a végtelen partján,
míg fölzárkózik mögé a világ.

A gondolat végül széttör minden káprázatos formát, – keserves út
ez az egyszerűség felé.
Keserves és hosszú az út a bizonyítástól a kinyilatkoztatásig, az oko-
lástól az axiomatikáig, – keserves, hosszú út, mert: élet. S az élet a
bizonyíték. Lehetnek szégyenei a logikának az axiómák: de az igazságnak
remekei.
Keserves és hosszú az út a léttől a megismerésig, a megismeréstől a
fölismerésig.
A megismerés üdvözítő módja nem a megfogalmazás, hanem a te-
remtés.
A fölismerésé a küzdelem.
Így születik a nyugalom: nyugtalanságok egyensúlya.

Semmi sincs hiába: a természet nem pazarol, s ha pazarol is: szük-
ségszerűen.
Nem szavaid: magadat pazaroltad – sokszor nemcsak a konyha-
pénzt: a szabadságot is be kellett osztanod, hogy holnapra is maradjon.
A beosztás kényszerű volt; magad pazarlása szükségszerű: céltudatos.
Mindig utáltad azokat, kik bizonyos dolgokat csak azért találnak ki,
hogy ellentétei legyenek meglevőknek.

Vigasztal-e, ha szükségszerűen pazarlod magad?

  “s a világot bármikor újraköltöm”
                                                                                 (Lászlóffy Aladár)

Szereti a világ, ha újraköltik:
hisz objektív valósággá válik az
újraköltés is -:
így lesz a világ halhatatlan.
Mit számít a Te, az Ő, az én halhatatlanságom –
egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért.
Értetlenül él-hal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért.
Sajnálhatod a hímnős fajokat – kettős: tehát
kettőzött magányukért,
kik sose tudják fölfogni, hogy az élet, a
reménytelenül szeretett:
egymásra-utaltság -, s az egymásra-utaltság
legmagasabb fokon szervezett
formája a szeretet.

Minden élőre ezer halál jut –
könnyezik a kő is.
A borzalom napjaiba
belefárad az idő is.

Dolgos állat az ember;
a cél: remény is egyben.
Így hát a félt halál sem
oly kérlelhetetlen.

Éjek zuhogó titkát
engeszteli a nap.
Ki messze fényekig ellát
az a boldogabb.

Az a boldogabb s fájóbb.
Már nem áltatja semmi.
Unokák szeme tükrén
jó lesz elpihenni.

Versenykiírás: 5. Cimbalomduó Verseny – Csehország 2013.

Valašské Mezirici
2013. május 22-26.

A verseny rendezői: Valašské Mezirici város, a Valašské Mezirici Kulturális Központ, a Cseh Cimbalom Szövetség, Zlín régió, a Kulturális Minisztérium, és a helyi Alapfokú Művészeti Iskola.

A verseny három korcsoportban zajlik és egy fordulóból áll.

1. korcsoport: 1998-ban vagy annál később születettek;
2. korcsoport: 1997-1994 között születettek;
3. korcsoport: 1993-1983 között születettek.

A verseny anyaga:

1. korcsoport

a) kötelező mű:  Bartók Béla: 44 duó két hegedűre – részletek (14. 16. 17. számú tételek: Párnás tánc, Burleszk, Menetelő nóta (1))

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 4-6 perc. Átirat is játszható.)

2. korcsoport

a) kötelező mű: Jarmila Mazourová: Párbeszéd két cimbalomra (Dialogy pro dva cimbály)

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 6-8 perc. Átirat is játszható.)

3. korcsoport

a) kötelező mű: Bellerofonte Castaldi: Capriccio IX

b) szabadon választott mű(vek)
(Időtartam: 8-10 perc. Átirat is játszható.)

1. A duó tagjai közül legalább az egyiknek szólóban is kell indulnia a versenyen.
2. Nem kötelező kotta nélkül játszani!
3. A versenyzők saját maguknak lapoznak.
4. A verseny nyilvános.
5. Bárki részt vehet a versenyen, aki a kiírási feltételeknek megfelel.
6. Minden versenyzőnek el kell játszania a kötelező darab(ok)at, különben kizárják a versenyből.
7. Minden versenyző köteles a szabadon választott művek kottáinak két-két példányát a zsűrinek átadni az adott forduló előtt.
8. Darabválasztásnál részesítsük előnyben az eleve két hangszerre írt műveket!

A kötelező művek kottái letölthetőek a www.dulcimerfest.eu honlapjáról.

Az első helyezett használhatja a “versenygyőztes” címet.
A díjazott versenyzők játszhatnak az ünnepélyes gálakoncerten.

Jelentkezés:

1. A kitöltött jelentkezési lapot küldje e-mailben az oscimbalistu_k u k a c _centrum.cz címre, vagy postai úton ide: Ruzena Decka, Ruzova 153, 757 01 Valašské Mezirici, Cseh Köztársaság.
Nevezési határidő: 2013.  április 23.
2. Nevezési díj nincsen.
3. Részvételi díj 500 cseh korona.

Díjak és a pontozás menete:

1. A díjakról a zsűri dönt.
2. Az öttagú nemzetközi zsűrit a szervezők kérik fel.
3. A zsűritagok 0-25 pont között értékelik a versenyzők teljesítményét.
4. A legalacsonyabb és a legmagasabb pontszámot levonása utána az anonim és nyilvános pontozás eredményét összeadják. A legmagasabb pontszámot elért duó kapja az első díjat. Döntetlen (kettő vagy több azonos pontszám) esetén a zsűri véleménye dönt.
5. A zsűrinek jogában áll leállítani a versenyzőt, ha túllépte a megadott időtartamot.
6. A zsűrinek jogában áll a díjakat összevonni, megosztani, vagy nem kiadni. A zsűri dönt arról, ki és mit játszhat a gálakoncerten.
7. A díjakról a Fesztivál megnyitásakor születik döntés minden egyes korcsoportban.

Szállás:

A szervező biztosítja a versenyzők és egy-egy kísérő tanár szállását a fesztivál teljes hossza alatt.
Az utazás költségeit a szervezők nem fedezik.

Eredeti cseh nyelvű versenykiírás:
www.cimbalfest.eu/cimbalova-dua/propozice

A város honlapja:
www.valasskemezirici.cz

II. Jászapáti Nemzetközi Cimbalmos Fesztivál és Mesterkurzus

A rendezvény szervezője – Rácz Aladár Zeneiskoláért Alapítvány – 2000-ben rendezte meg az első Cimbalmos Fesztivált, ahová a világ minden tájáról érkeztek cimbalmosok. A rendezvény során Jászapáti város híres szülöttjére való emlékezés, tanítványainak, cimbalmosoknak és a cimbalomzene kedvelőinek találkozása, bemutatása.

A rendezvényen mesterkurzust tart Gerencsérné Szeverényi Ilona Liszt-díjas cimbalomművész, a Zeneakadémia művésztanára. A kurzus témái a kortárs zene és improvizáció, a jelenkor zenepedagógiai problémák: jel, jelenség, megjelenítés. A Rácz Aladári szellemiség hatása, továbbélése a mai magyar és nemzetközi zenei életben, cimbalomművészetben, zenepedagógiában itthon és külföldön, különös tekintettel a közvetlen tanítványok, Gerencsér Ferenc és Szalai József cimbalomművészek munkásságára.


  • Július 13., péntek     15:00 Koncert
  • A Rácz Aladár – Yvonne Barblan hagyaték kiállításának megnyitója
  • Július 14., szombat   9:00-12:00 Gerencsérné Szeverényi Ilona mesterkurzusa
  • Július 14., szombat  18:00 Hang-szín-játék cimbalmokon
  • Július 15., vasárnap 10:00-12:00 Gerencsérné Szeverényi Ilona mesterkurzusa

Helyszín: JNSZM Gróf Széchenyi István Gimnázium Szakképző Iskola és Kollégium, 5130 Jászapáti, Vasút út 2.
GPS koordináták: X 20.148175457334425 Y 47.516776383788624

  • Július 15., vasárnap  16:30 Záróhangverseny

Helyszín: Kisboldogasszony Római katolikus templom, Jászapáti, István Király park

A hangversenysorozaton közreműködnek a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem cimbalom szakos hallgatói, Gerencsérné Szeverényi Ilona, Móri Beáta, Szalai András cimbalomművészek, a Gerencsér Cimbalomtrió, Daniel Skála és Růžena Děcká cimbalomművészek (Csehország), valamint a Kroměříž-i és Ostrava-i Konzervatóriumok növendékei.

Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál 2012.

Szombathely,  július 11-19.
Cimbalom mesterkurzus

Professzor:

Farkas Rózsa cimbalomművész

 

A kurzus anyaga:

Kortárs cimbalom-repertoár különös tekintettel Kurtág György és Eötvös Péter műveire
Kötelező mű: Borbély Mihály: Hét miniatűr (kottát küldenek a jelentkezőknek)
A kurzusra szóló és kamaraművekkel valamint zenekari szólamokkal
(pl. Kodály Zoltán: Háry János – szvit V. Intermezzo,
Hollós Máté: Toccata lirica,
Tallér Zsófia: Hangok jobb napokra)
egyaránt lehet jelentkezni.

Magyar állampolgárok részére kedvezményes aktív díj: 31.500 Ft
Kedvezményes passzív díj: 17.500 Ft

A Nemzetközi Bartók Szeminárium és Fesztivál zeneiskolai és zeneművészeti szakközépiskolai, hangszeres és elméleti tanárok részére 30 órás akkreditált továbbképzésként is működik. A továbbképzési program indítási engedélyének száma OM/274/21/2004.

www.bartokfestival.hu