Koncertajánló: 11.27. új művek bemutatója a Fészek Klubban

Új magyar művek XVI. hangversenyciklusa IV/2.

2013. november 27. szerda, 19:00

Fészek Művészklub Nagyterem
1073 Budapest, Kertész u.36.

https://cimbalom.files.wordpress.com/2013/11/180px-fc3a9szek_mc5b1vc3a9szklub_2007-01-07.jpg

Műsor:

BUJTÁS JÓZSEF: A csillagos ég és a kozmosz rejtélyei
LÁNG ISTVÁN: Scherzo strepitoso
PERTIS JENŐ: Adagio
HORVÁTH MÁRTON LEVENTE: Falak
BORBÉLY MIHÁLY: Bolgáros
MADARÁSZ IVÁN: Ragtime
DUFFEK MIHÁLY: Legenda
CSUHAJ-BARNA TIBOR: Clap Dance
SÁRY LÁSZLÓ: Utazás Ixtlán felé
MELIS LÁSZLÓ: Commedia del fagotto

Közreműködik:

CSORDÁS KLÁRA – ének, SZENDREY DÁNIEL – kürt, ÖLVETI MÁTYÁS – gordonka, LUKÁCSHÁZI ISTVÁN – nagybőgő, SZALAI ANDRÁS – cimbalom, KISS PÉTER – zongora, a CORRIDOR QUARTET (LAKATOS GYÖRGY, STEFÁN ZSÓFIA, TÓTH SÁRA REBEKA, DUFFEK MIHÁLY – fagott) és a RONDINO EGYÜTTES. Vezényel: GÉMESI GÉZA.

2013.10.05. BMC: Lutoslawski 100 / Ligeti 90

október 5., szombat 19.30
BMC, 1093 Budapest, Mátyás utca 8.

 Witold Lutoslawski születésének 100. és Ligeti György születésének 90. évfordulója tiszteletére

Rondino Kamarazenekar Vezényel: Gémesi Géza

 • Lutoslawski: Cztery melodie śląskie
 • Ligeti György: Baladă şi joc Kurtág György: Un brin du bruyere à Witold (Vékony Ildikó – cimbalom /felvételről/)
 • Lutoslawski: Muzyka zalobna
 • Lutoslawski: Interlude (magyarországi bemutató)
 • Jeney Zoltán: Búcsú Ligeti Györgytől (Vékony Ildikó – cimbalom /felvételről/)
 • Gémesi Géza: Foszlányok Ligeti György emlékére – új változat – ősbemutató
 • Kurtág – Gémesi : Kalandozás a múltban – Ligatura Ligetinek
 • Ligeti György: Melodien

Jegyár: 2000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 1000 Ft

Jegyek a helyszínen, ill. Jegymester hálózatában kaphatók!

BMCBudapest Music Center

2013.10.02. BMC: Jeney Zoltán 70

október 2., szerda 19.30
BMC, 1093 Budapest, Mátyás utca 8.
Jeney Zoltán 70

 Korunk Zenéje / “Évfordulók” 2.

 Horváth Mária, Szathmáry Judit (ének)

Csalog Gábor (zongora), Déri György (cselló), Szalai András (cimbalom)

Componensemble

Vezényel: Serei Zsolt

                                                         Jeney Zoltán:

 • Hérakleitosz H-ban
 • Hérakleitosz újabb vízjele
 • Hérakleitoszi könnycsepp *
 • Monody – Hermann Melvile versére
 • Meditazione su un tema di Petrassi
 • Consolazione

– szünet –

 • & silence everywhere
 • Agónia – dalok Petri György verseire *
 • Önidézetek
 • Búcsú Ligeti Györgytől

Jegyár: 2000 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 1000 Ft

Jegyek a helyszínen, ill. Jegymester hálózatában kaphatók!

BMCBudapest Music Center

Felvételi meghallgatás klasszikus cimbalomoktatásra jelentkezőknek a Józsefvárosi Zeneiskolában

cimbalomkoncerten

A felvételin olyan elsősorban olyan 6-14 éves gyerekek jelentkezését várjuk, akik még nem tanultak cimbalmozni, de érdeklődnek egy különleges és szép hangszer iránt.

A meghallgatásra két magyar népdal éneklésével kell készülni.

A felvételi időpontja: 2013. szeptember 3-4-5. (kedd-szerda-csütörtök) 16-18 óra között.

Helye: 1082 Budapest, Nap utca 33.

2013. szeptember 3. kedd, 16.00 – 18.00

Telefon:
+36-1-3343781

A 2013/14-es tanév rendje

2013-2014A szorgalmi idő

 • első tanítási napja 2013. szeptember 2. (hétfő),

 • utolsó tanítási napja 2014. június 13. (péntek).

     Az  alapfokú művészeti iskolákban és a  felnőttoktatásban a  tanítási év első és utolsó napját – a  tanítási év első és utolsó hetének keretében – az igazgató határozza meg.

Tanítási szünetek a szorgalmi időben és tanítás nélküli munkanapok

 • Az  őszi szünet 2013. október 28-tól október 31-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap október 25. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap november 4. (hétfő).
 • téli szünet 2013. december 23-tól 2014. január 3-ig tart. A  szünet előtti utolsó tanítási nap 2013. december 21. (szombat), a szünet utáni első tanítási nap 2014. január 6. (hétfő).
 • A tavaszi szünet 2014. április 17-től április 22-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 16. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap április 23. (szerda).

Az iskola más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, valamint a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti. A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.Az egyéb jogszabály által elrendelt munkanap áthelyezést a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.

A szorgalmi időről

A  tanítási év első féléve 2014. január 17-ig tart. Az  iskolák 2014. január 24-ig értesítik a  tanulókat, kiskorú tanuló esetén a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről. Az alapfokú művészeti iskolákban és a felnőttoktatásban az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított öt munkanapon belül kell megküldeni.

A tanítási napok száma száznyolcvan nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma százhetvenkilenc nap.

A vizsgák rendje

Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

Országos mérés, értékelés

 Országos mérés, értékelés keretében meg kell vizsgálni az olvasási-szövegértési és a matematikai alapkészségek fejlődését a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

A méréseket, értékeléseket a  Hivatal szervezi meg az Országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2014. május 28-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek, további kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető.

Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok

 • Őszi érettségi időszak írásbeli vizsgái: 2013. október 11-től 25-ig.

 • Őszi érettségi időszak szóbeli vizsgái: 2013. november 6-től 29-ig.

 • Szóbeli érettségi vizsgák: 2014. június 5-től 27-ig.

Fontosabb érettségi vizsgák:

 • ének-zene, művészeti tárgyak – (középszintű): október 25., 14.00 illetve május 16., 14.00
 • magyar nyelv és irodalom: május 5., 8.00
 • matematika: május 5., 8.00 történelem: május 7., 8.00
 • angol nyelv: május 8., 8.00

Művészeti Tanulmányi Versenyek

Az alapfokú művészeti iskolák tanulói részére

  • V. Országos Szaxofonverseny
  • XIV. Országos Koncz János Hegedűverseny
  • VIII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
  • XIV. Országos Ütőhangszeres Kamaraverseny
  • XI. Országos Kodály Zoltán Szolfézs- és Népdaléneklési verseny
  • VII. Országos Népzenei Verseny
  • IX. Országos Fuvola-duó Verseny
  • VIII. Országos Ádám Jenő Dalverseny
  • VIII. Országos Zenekari Verseny
  • V. Országos Drámajáték – Színjátékverseny
  • V. Országos Klasszikus Balettverseny
  • IV. Országos Makett – és Papírtárgykészítő-, Fatárgykészítő-, Fémműves Verseny
  • IV. Országos Kézműves Verseny
  • IV. Országos Néptáncverseny (kamaracsoport)

A művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

  • XV. Országos Hegedűverseny
  • VII. Országos Kamarazene Verseny
  • VI. Országos Zeneszerzés-verseny
  • XII. Országos Kodály Zoltán Szolfézs, Párosének és Népdaléneklési Verseny
  • V. Országos Brácsa- és Nagybőgőverseny
  • XII. Országos Starker János Gordonkaverseny
  • V. Országos Csembaló- és Blockflöteverseny
  • XXIII. Országos Rajzverseny
  • XVII. Országos Népművészeti Verseny
  • XVII. Országos Mintázásverseny
  • VI. Országos Néptáncverseny (szólótánc)

Forrás: M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y • 2013. évi 115. szám