Versenykiírás: Országos verseny továbbképzős zeneiskolásoknak

VII. Országos verseny a továbbképző évfolyamokra járó tanulók számára
Oltai Adrienne emlékére

A verseny időpontja: 2011. március 11-13.

Rendező: Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
2000 Szentendre, Duna korzó 16.; Tel./fax: 06-26-310-024;
E-mail: vujicsics@vujicsics.net; Honlap: www.vujicsics.net

A verseny célja: Az alapfokú művészetoktatás továbbképzős tanszakain elért zenepedagógiai eredmények bemutatása. Tehetséggondozás.

A verseny jellege: Gyakorlati verseny.

A verseny fordulói: Iskolai válogató, szükség esetén területi válogatók, országos döntő.

Az országos döntő egyfordulós.

A versenyre nem nevezhetnek:

1. A zeneművészeti szakközépiskolák, főiskolák, egyetemek tanulói, hallgatói, vagy akik a felsorolt intézményekben (bármely szakon) végezték tanulmányaikat.

2. Azok a tanulók, illetve kamaracsoportok, akik a 2008/2009., a 2009/2010. és a 2010/2011. tanévben az Oktatási és Kulturális Minisztérium által alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére meghirdetett versenyeken a szóló, duó és kamara kategóriákban I-III. helyezést értek el.

Kivételt képeznek azok a nevezések, amikor az intézmény a tanulót más, a korábbi versenytől eltérő hangszeren, kategóriában, illetve a kamaracsoportot a korábbi versenytől eltérő felállásban nevezi.

A korábbi versenyzést kérjük, a nevezési lapon jelezni!

ORSZÁGOS DÖNTŐ

A nevezés feltétele:

A versenyre csak a továbbképző évfolyamokon tanulók nevezhetnek.

Egy intézmény kategóriától függetlenül maximum 6 nevezést küldhet.

Egy versenyző összesen kétszer nevezhető.

A rendező iskolával a jelentkezést megelőzően minden esetben egyeztetni kell a műsorszámok hangszerigényét.

A verseny kategóriái:

A) Szóló

B) Kamarazene

A) SZÓLÓ KATEGÓRIA

Korcsoportok:

I.  korcsoport: 1994. június 1-je és 1997. május 31. között,

II. korcsoport: 1989. június 1-je és 1994. május 31. között született tanulók.

A verseny anyaga:

Mindkét korcsoportban szabadon választott mű(vek).

Több mű esetén a választott művek különböző stílusúak legyenek.

Részesítsék előnyben a kortárs magyar művek bemutatását!

A műsoridő:

Mindkét korcsoportban a teljes műsoridő maximum 8 perc.

A verseny követelménye:

A szabadon választott művet, műveket kotta nélkül kell előadni. A műsoridő nem léphető túl. Betartása kötelező!

A versenyműsor előadásához a zongorakísérőt a nevező iskolának kell biztosítania.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

B) KAMARA KATEGÓRIA

Nevezési feltételek:

1. A 1988. június 1-je és 1997. május 31. között született tanulók nevezhetők.

2. A kamaracsoport tagja csak tanuló lehet, tanár nem.

3. A kamaracsoport maximum 8 főből állhat.

4. Kizárólag vegyes hangszer összeállítású kamaracsoportok jelentkezhetnek.

Azonos hangszerekből összeállított csoport nem nevezhet.

A verseny anyaga:

Szabadon választott művek különböző stíluskorszakokból.

Versenymű vagy versenymű jellegű darab nem választható.

Részesítsék előnyben a kortárs magyar művek bemutatását!

A verseny követelményei:

A versenyműsor bemutatásához másolt kotta használható.

A verseny helyszínén a versenyműsor eredeti kottáit a nevező intézménynek biztosítania kell!

A műsoridő nem léphető túl, betartása kötelező!

A műsoridő:

A teljes műsoridő maximum 8 perc.

Az országos döntő nevezési határideje: 2011. február 12.

A verseny díjai: A versenybizottság szóló és kamarazene kategóriában korcsoportonként I., II. és III. helyezést és különdíjakat adhat ki.

Az ősbemutatóként elhangzó kortárs magyar mű kiemelkedő előadásáért a versenybizottság különdíjat adhat ki.

A nevezési és részvételi díjak: A versenyzők nevezési díja és az útiköltsége, valamint a kísérő tanárok utazási költsége és a részvételi díja a nevező intézményt terheli.

A versenyzők részvételi költsége kétféle módon fizethető: a nevező intézmény vagy a tanuló által.

Területi válogatók

65 műsorszámot meghaladó nevezés esetén az Oktatási Hivatal területi válogatókat szervez.

A területi válogatók időpontja: 2011. február 1-jétől 2011. február 10-éig.

A válogatók verseny anyaga: A döntő teljes műsora.

A nevezés módja: A verseny nevezési lapja a rendező iskola honlapjáról www.vujicsics.net letölthető 2010. december 1-jétől, amit kitöltve a rendező iskola nevére és címére kell eljuttatni postai úton és e-mailen 2010. december 15-éig.

A területi válogatók nevezési határideje: 2010. december 15.

Kérjük a nevezési határidő pontos betartását!

A területi válogatók helyszínei:

A beérkezett jelentkezések száma alapján az Oktatási Hivatal határozza meg.

Az országos döntőt rendező iskola értesíti (postai úton vagy e-mailen) 2011. január 15-éig a területi válogatók helyszínéről és időpontjáról a nevező intézményeket.

A válogatók értékelése: A területi válogatókon 3 fős versenybizottság (két állandó taggal) előzetesen kialakított értékelési szempontok alapján pontozza a versenyző csoportok teljesítményét.

A döntőbe jutás alsó ponthatárát a versenybizottság javaslata alapján az Oktatási Hivatal és a döntőt rendező iskola határozza meg.

Az országos döntő nevezési határideje: 2011. február 12.