Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny

Pályázati felhívás

A Budapest Music Center és a Művészetek Palotája – a Concerto Budapest és az UMZE Kamaraegyüttes közreműködésével – a Hungarofest Klassz Zenei Iroda támogatásával zeneszerzőversenyt hirdet.

A verseny létrehozóinak és a díjak felajánlóinak elsődleges célja, hogy ösztönözzék és támogassák új magyar zenedarabok megalkotását. Kívánatos emellett, hogy tartós együttműködés jöjjön létre a fiatal szerzők, illetve a kamaraegyüttesek és nagyzenekarok között az új zene népszerűsítésében.


I. Az Új Magyar Zenei Fórum 2011 díjai

– I. díj
1 000 000 Forint (nagyzenekari kategória)
500 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

– II. díj
750 000 Forint (nagyzenekari kategória)
375 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

– III. díj
500 000 Forint (nagyzenekari kategória)
250 000 Forint (kamaraegyüttes kategória)

A döntő-gálakoncertet élőben közvetíti a Bartók Rádió.


II. A zsűri és a zsűrizés menete

A nyertes zeneművek kiválasztása két fordulóban – elődöntő és döntő – történik. Az elődöntőben kategóriánként külön zsűri bírálja el darabokat. Az elődöntők zsűrijei a beadott pályamunkák közül zárt ülésen 4-4 művet választanak ki. Az elődöntő eredményhirdetésére 2011. január 11-én sajtótájékoztató keretében kerül sor. A szervezők csak a döntősök neveit ismertetik, a többi jelentkező nevét nem hozzák nyilvánosságra.

A döntőbe jutott zenedarabokat mindkét kategóriában a döntő zsűrije bírálja el. A döntős darabok döntő-gálakoncert keretében kerülnek nyilvános bemutatásra 2011. február 8-án a Művészetek Palotájában. A döntő zsűrije az utolsó versenydarab elhangzását követően a helyszínen ül össze döntéshozatalra, majd ünnepélyes keretek között kiosztja a díjakat.

A zsűritagok fenntartják maguknak a jogot, hogy valamely díjat ne adjanak ki. A zsűri döntése véglegesnek tekintendő, és semmilyen fórumon nem támadható meg.

Amennyiben egy zsűritag tudomást szerez arról, hogy valamelyik tanítványa részt vesz a versenyen, erről köteles tájékoztatni a szervezőket.

Az elődöntő zsűritagjai – kamaraegyüttes kategória:

Gémesi Géza – zeneszerző, karmester
Pilz János – hegedűművész
Serei Zsolt – zeneszerző, karmester, egyetemi adjunktus

Az elődöntő zsűritagjai – nagyzenekari kategória:

Kovács László – karmester, a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője
Tihanyi László – zeneszerző, karmester, egyetemi tanár
Vidovszky László – zeneszerző, egyetemi tanár

A döntő zsűrijének tagjai:

Dr. Batta András – egyetemi tanár, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rektora
Hamar Zsolt – karmester
Jeney Zoltán – zeneszerző, egyetemi tanár
Keller András – hegedűművész, karmester
Rácz Zoltán – ütőhangszeres művész, karmester, egyetemi docens
Soproni József – zeneszerző, professor emeritus, az Artisjus képviseletében


III. A részvétel szabályai és feltételei

1. A pályázók köre
A pályázaton indulhat minden olyan zeneszerző, aki magyarnak vallja magát, és 2010. november 8-án még nem töltötte be 40. életévét.

2. Tematika
A verseny szervezői ebben az évben Liszt Ferenc munkássága előtt kívánnak tisztelegni születésének 200. évfordulója alkalmából. A zeneszerzőktől ezért olyan pályaműveket várnak, amelyek témáját Liszt művészete vagy személyisége ihlette.

3. Apparátus
Pályázni nagyzenekari és kamaraegyüttesre írott művek kategóriájában lehet az alábbi feltételekkel.

A) Nagyzenekari művek

 • A művet legfeljebb 70 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:
  • 3 fuvola (a második és a harmadik fuvola válthat altfuvolára és/vagy piccolora)
  • 3 oboa (a harmadik oboa válthat angolkürtre)
  • 3 klarinét (a második és harmadik klarinét válthat kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)
  • 3 fagott (a harmadik fagott válthat kontrafagottra)
  • 4 kürt
  • 3 trombita
  • 3 harsona
  • 1 tuba
  • timpani és ütőhangszerek: 4 játékos (elsősorban a Liszt által használt hangszerek alkalmazása ajánlott)
  • 1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor
  • 1 hárfa
  • 1 cimbalom
  • vonósok (max. 12-10-8-8-6).
 • A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.
 • A darab nem lehet rövidebb 10 percnél, és nem lehet hosszabb 20 percnél.

B) Kamaraegyüttesre írott művek

 • A művet legalább 10, de legfeljebb 18 hangszeres játékosra kell elkészíteni, és nem léphet túl a következő hangszerelésen:
  • 2 fuvola (válthatnak altfuvolára és/vagy piccolora)
  • 2 oboa (válthatnak angolkürtre)
  • 2 klarinét (válthat/nak kisklarinétra és/vagy basszusklarinétra)
  • 2 fagott (válthat/nak kontrafagottra)
  • 1 kürt
  • 2 trombita
  • 2 harsona
  • 1 tuba
  • ütőhangszerek: 4 játékos
  • 1 billentyűs: zongora vagy csembaló vagy cseleszta vagy szintetizátor (kétcsatornás hangosítás lehetséges)
  • 1 hárfa
  • 1 gitár
  • 1 basszusgitár
  • 1 cimbalom
  • vonósok (4-2-2-1).
 • A darabban szerepelhet egy szólista. A következő hangszerek jöhetnek szóba: hegedű, brácsa, cselló, bőgő, fuvola, oboa, angolkürt, klarinét, fagott, kürt, trombita, harsona, tuba, hárfa, ütők, timpani, zongora és cimbalom.
 • A darab nem lehet rövidebb 7 percnél, és nem lehet hosszabb 15 percnél.

4. Mindkét kategóriára érvényes előírások

 • Egy jelentkező kategóriánként 1-1 művet adhat be.
 • A pályázaton nem lehet részt venni énekeseket vagy kórust szerepeltető művekkel.
 • A darab tartalmazhat előre rögzített bejátszást (zene, szöveg, zaj).
 • Műrészletekkel (pl. két tétel egy háromtételes műből) nem lehet pályázni.
 • A beadott darab nem lehet:
  • korábban bemutatott mű;
  • kiadott mű (hangfelvétel, kotta).

5. Nevezési díj nincs.

6. A beadás módja

A pályázati anyagokat postai úton vagy személyesen lehet beadni.
Cím: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, 1093 Budapest, Lónyay u. 54.
Nevezési határidő: 2010. november 8. (postabélyegző kelte, vagy személyesen 9.00 és 19.00 óra között).

7. A pályamunkákkal kapcsolatos kikötések

 • A pályamunkákat kötve, partitúraként kell beadni 3 példányban. Eredeti kéziratokat és zenekari szólamkottákat nem fogadunk el. A nem megfelelően olvasható dokumentumokat visszaküldjük.
 • Javasoljuk – ez nem feltétele a pályázatnak -, hogy küldjenek a műről demo-felvételt (teljes egészében vagy részben) 3 példányban. Ez lehet akusztikus zenekari felvétel, zongorakivonat felvétele vagy MIDI sequencerrel készült felvétel. Csak CD-t fogadunk el.
 • A mű címének, az egyes tételek címének (ha van ilyen) és a mű tempóelőírásának szerepelnie kell a partitúra minden példányán és a demo-felvételeken is.
 • Amennyiben a pályamunka hangszerelésében szerepel szintetizátor, a pályázónak kell gondoskodnia a hangszer és a szükséges tartozékok rendelkezésre állásáról.
 • Nem lehet a partitúrákon és a demo-felvételeken a zeneszerző nevét feltüntetni, azt aláírni, vagy bármely más módon utalni a személyére. Ha egy beadott anyagon a zeneszerző kilétére utaló jelzés szerepel, az a mű a versenyből való automatikus kizárásához vezet!
 • A pályázónak jeligét (szó, szólás vagy idézet) kell választania, és csak ezt szerepeltetheti a partitúra elején és a demo-felvételeken.
 • A kottákhoz és demo-felvételekhez mellékelni kell 1 db lezárt borítékot, amelynek a következőket kell tartalmaznia:
  • hivatalos Jelentkezési lap és Nyilatkozat;
  • önéletrajz (max. 300-400 szóban) magyar nyelven;
  • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a beadott művet még nem adták elő és nem adták ki (hangfelvétel, kotta);
  • portréfotó a pályázóról.
 • A döntőbe jutott művek szerzőinek saját költségen gondoskodniuk kell a szólamkották elkészíttetéséről (1-1 példány), amelyet 2011. január 11-ig el kell juttatniuk verseny szervezőihez. A sokszorosítást és annak költségét a szervezők átvállalják.

8. Egyéb tudnivalók

 • A díjak bruttó összegek.
 • A pályázati anyagokat 2010. november 12-én közjegyző jelenlétében bontjuk fel. Az eseményen kizárólag a szervezők képviselői vehetnek részt. A zsűritagok csak a jeligés pályamunkákat kapják meg bírálatra.
 • A Jelentkezési lap aláírásával a zeneszerző elfogadja az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny szabályait és feltételeit, és tudomásul veszi, hogy a zsűri döntése végleges és nem megfellebbezhető.
 • A nevezés csak a Jelentkezési lap részét képező Nyilatkozat aláírásával és beadásával együtt érvényes.
 • A Nyilatkozat aláírásával a pályázó döntőbe kerülése esetén:
  • hozzájárul ahhoz, hogy művét előadja, arról felvételt készítsen és közvetítse a Bartók Rádió és a Művészetek Palotája;
  • elfogadja, hogy az első stúdiófelvétel joga az előadó zenekarokat illeti;
  • hozzájárul, hogy a nyilvános előadás kapcsán a zeneszerzői jogok közös kezeléséből származó jogdíjakon kívül további honorárium nem illeti meg;
  • hozzájárul, hogy nevét és fényképét a szervezők külön díjazás nélkül felhasználhassák a zeneszerzőverseny promótálásának céljából;
  • vállalja, hogy a partitúrán, valamint minden információs anyagon, amelyben a díjazott mű a későbbiekben szerepel feltünteti a következő szöveget: “Ez a mű az Új Magyar Zenei Fórum 2011 zeneszerzőverseny .. díját kapta”;
  • vállalja, hogy műve kéziratának másolatát a BMC Zenei Információs Központ és Könyvtárnak korlátlan időre letétként rendelkezésre bocsátja.
 • Azon darabok kottáit és felvételeit, amelyek nem kerültek a döntőbe, a zeneszerző írásos kérésére legkésőbb a döntőt követő hat hónapon belül visszaküldjük.

További információ: Budapest Music Center Zenei Információs Központ és Könyvtár, Mankovits Adrienne (1093 Budapest, Lónyay u. 54., tel: +36 1 476 1097 – office@bmc.hu).


Reklámok

Véleményed van? ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s